ວັນອາທິດ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

advertorial

ອີຊູຊຸແນະນຳຂຸມພະລັງໃໝ່ "New Isuzu 1.9 Ddi Blue Power" ຂີດສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ

ອີຊູຊຸແນະນຳຂຸມພະລັງໃໝ່ "New Isuzu 1.9 Ddi Blue Power" ຂີດສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ

ອີຊູຊຸລຸຍຕະຫຼາດລາວຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມແນະນຳຂີດສຸດແຫ່ງຂຸມພະລັງໃໝ່ “New! Isuzu 1.9 Ddi Blue Power” ເນັ້ນໜັກຄວາມເປັນຜູ້ນຳເຕັກໂນໂລຊີຍານຍົນແຫ່ງອະນາຄົດ