ວັນເສົາ ທີ 13 ສິງຫາ 2022

ແທັກ

������������������������

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາ
ກະລຸນາຕື່ມໃໝ່

ຟັງເພງ "ຝົນ" ແລ້ວມາອ່ານບົດສຳພາດຂອງ "ຕານຸ" ກ່ຽວກັບແຮງບັນດານໃຈໃນການສ້າງຜົນງານໃໝ່ນີ້

ຟັງເພງ "ຝົນ" ແລ້ວມາອ່ານບົດສຳພາດຂອງ "ຕານຸ" ກ່ຽວກັບແຮງບັນດານໃຈໃນການສ້າງຜົນງານໃໝ່ນີ້

ຟັງເພງ "ຝົນ" ແລ້ວ ມາອ່ານບົດສຳພາດ "ຕານຸ" ເວົ້າກ່ຽວກັບແຮງບັນດານໃຈຂອງການແຕ່ງເພງນີ້ ແລະ ທີ່ມາຂອງນ້ອງໝາໃນພາບປະກອບເພງ.