ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກໍລະກົດ 2021

ແທັກ

������������������������������������

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາ
ກະລຸນາຕື່ມໃໝ່

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວ ສສກ ເຊື່ອມຊຶມການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວ ສສກ ເຊື່ອມຊຶມການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ

ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນຮາກຖານໃນທົ່ວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຮຽນຮູ້ການອະນຸລັກສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີບຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ

ເຈສຊີ່ ວາດ ເນັດໄອດໍ້ ສາຍນາງແບບ ເປີດຊິງຂຶ້ນປົກວາລະສານ Spectrum

ເຈສຊີ່ ວາດ ເນັດໄອດໍ້ ສາຍນາງແບບ ເປີດຊິງຂຶ້ນປົກວາລະສານ Spectrum

ດັງລະເປີດໄປແລ້ວສໍາລັບເນັດໄອດໍ້ສາຍນາງແບບ ເຈສຊີ່ ວາດ ຫຼັງຫຼ້າສຸດເປີດຊິງຂຶ້ນວາລະສານ Spectrum ເປັນວາລະສານທໍາອິດ