ວັນພະຫັດ ທີ 22 ກຸມພາ 2018

ແທັກ

ໃໝ່ ດາວິກາ

ໃໝ່ ດາວິກາກັບການສະແດງເປັນ “ສາວເຖົ້າ” ໃນຮ່າງສາວກັບ 20 ໃໝ່ ຢູເທິນໄວ ຫົວໃຈຣີເທິນ

ໃໝ່ ດາວິກາກັບການສະແດງເປັນ “ສາວເຖົ້າ” ໃນຮ່າງສາວກັບ 20 ໃໝ່ ຢູເທິນໄວ ຫົວໃຈຣີເທິນ

ແຕ່ຊື່ໜັງກາຍັງສາມາດນຳຊື່ນັກສະແດງນຳ ໃໝ່ ດາວິກາ ເຂົ້າໄປເຊື່ອມໂຍງໄດ້ໜ້າສົນໃຈ ຊຶ່ງອັນທີ່ຈິງແລ້ວຄືໜັງທີ່ດັດແປງ ຫລືວ່າງ່າຍໆຄືການລີເມດໜັງເກົາຫຼີໃນຊື່ເລື່ອງ Miss Granny ໂດຍປັບປ່ຽນສາກຫຼັງໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດໄທແລະປັບບົດບາດໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນໄທ