ວັນເສົາ ທີ 24 ກຸມພາ 2018

ແທັກ

ແຕ່ງງານ

11 ສັນຍານບົ່ງບອກວ່າຄູ່ຮັກພ້ອມແຕ່ງງານກັນແລ້ວ

11 ສັນຍານບົ່ງບອກວ່າຄູ່ຮັກພ້ອມແຕ່ງງານກັນແລ້ວ

ການທີ່ເຮົາຄົບໃຜຈັກຄົນໜຶ່ງໃນຖານະແຟນ ເຖິງເວລາທີ່ຄົບກັນຈະເປັນເວລາດົນ ຫຼື ເປັນພຽງເວລາສັ້ນໆກໍ່ຕາມ ການແຕ່ງງານກໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? ໃນຄໍລຳ ຊີວິດ ກັບ ຄວາມຮັກ ວັນນີ້ ເຮົາມີສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ພວກທ່ານທັງສອງກຽມພ້ອມວາງແຜນຊີວິດຮ່ວມກັນ ຫຼື ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະແຕ່ງງານນັ້ນເອງ