ວັນພຸດ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ແຂວງອັດຕະປື

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຜູ້ປະສົບໄພທີ່ແຂວງອັດຕະປື 1 ແສນໂດລາ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຜູ້ປະສົບໄພທີ່ແຂວງອັດຕະປື 1 ແສນໂດລາ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາສະໜັບສະໜູນການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນທີ່ແຂວງອັດຕະປື