ວັນພະຫັດ ທີ 21 ພະຈິກ 2019

ແທັກ

ອັດຕະປື

ອັດຕະປືເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງ-ຂໍ້ຫ້າມ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕໍ່ນາຍ-ພົນຕຳຫຼວດ

ອັດຕະປືເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງ-ຂໍ້ຫ້າມ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕໍ່ນາຍ-ພົນຕຳຫຼວດ

ອັດຕະປື ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງ-ຂໍ້ຫ້າມຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕໍ່ນາຍ-ພົນຕຳຫຼວດ