ວັນອາທິດ ທີ 5 ເມສາ 2020

ແທັກ

ອອກກຳລັງກາຍ

ເມື່ອໃດທີ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍ

ເມື່ອໃດທີ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍ

ການອອກກຳລັງການຈະເຮັດໃຫ້ສຸກຂະພາບແຂງແຮງຂຶ້ນທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຜູ້ທີ່ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳສະໜໍ່າສະເໜີ ຈະຊາບຊຶ້ງໃນຄວາມຈິງຂໍ້ນີ້ເປັນຢ່າງດີ ບາງຄົນບອກວ່າການອອກກຳລັງກາຍເໝືອນ ຢາເສບຕິດຊະນິດໜຶ່ງເພາະຖ້າປະພຶດປະຕິບັດຈົນເປັນກິດຈະວັດ ຫຼື ເປັນນິໄສແລ້ວ ຫາກບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງຈັກມື້ຈະຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍສົດຊື່ນເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຈິງ (ເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ລັ່ງສານຄວາມສຸກ “endorphins” ອອກມາ.

8 ສາເຫດຄວນຮູ້! ຕ້ານ ໂລກກະດູກພຸ ກ່ອນຈະຊ້າເກີນແກ້

8 ສາເຫດຄວນຮູ້! ຕ້ານ ໂລກກະດູກພຸ ກ່ອນຈະຊ້າເກີນແກ້

ການຂາດ calcium ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງ “ໂລກກະດູກພຸ” ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ນອກຈາກການດື່ມນົມບໍ່ພຽງພໍແລ້ວນັ້ນ ຍັງມີປັດໄຈອື່ນໆ ອີກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຂາດ calcium

3 ຂໍ້ຫ້າມໃນການອອກກຳລັງ

3 ຂໍ້ຫ້າມໃນການອອກກຳລັງ

ການອອກກຳລັງກາຍບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີຢ່າງດຽວເຮົາຄວນທີ່ຈະມີການຈັດການກັບການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມ ເພາະບໍ່ສະນັ້ນອາດສົ່ງຜົນເສຍກັບຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ກ້າມເນື້ອບາດເຈັບ ຂໍຕໍພິກອອກກຳລັງກາຍຈຶ່ງມີຂໍ້ຄວນລະວັງ 3 ຂໍ້

6 ວິທີຫງ່າຍໆຖ້າໄດ້ Six Pack

6 ວິທີຫງ່າຍໆຖ້າໄດ້ Six Pack

“ສິກແພັກ” (Six Pack) ເປັນຄຳທັບສັບຫມາຍເຖິງ “ຫນ້າທ້ອງທີແບນລຽບ ແລະ ແຂງແກ່ງຈົນເຫັນກ້າມເນື້ອເບື້ອງຊ້າຍ 3 ມັດ ເບື້ອງຂວາ 3 ມັດ ທີ່ຜ່ານມາມີຜົນງານການວິໃຈຫຼາຍບົດສະຫລຸບຕົງກັນວ່າ ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫ່ຍມັກບໍ່ເກາະຕິດການສ້າງນິໄສໃນການບໍລິຫານກ້າມທ້ອງ ເພາະຕ້ອງການການເຫັນຜົນແບບທັນໃຈ ສຸດທ້າຍກໍ່ລົງເອີຍຄ້າຍກັນຄືການເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແຮງກ້າໃນເວລາອັນສັ້ນ

6 ວິທີໃນການສ້າງກ້າມທ້ອງ (Six Pack)

6 ວິທີໃນການສ້າງກ້າມທ້ອງ (Six Pack)

“ສິກແພັກ” (Six Pack) ເປັນຄຳທັບສັບຫມາຍເຖິງ “ຫນ້າທ້ອງທີແບນລຽບ ແລະ ແຂງແກ່ງຈົນເຫັນກ້າມເນື້ອເບື້ອງຊ້າຍ 3 ມັດ ເບື້ອງຂວາ 3 ມັດ