ວັນອາທິດ ທີ 20 ມິຖຸນາ 2021

ແທັກ

ຫວຍພັດທະນາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້ໄປ ຫວຍຈະອອກພຽງອາທິດລະ 2 ຄັ້ງ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້ໄປ ຫວຍຈະອອກພຽງອາທິດລະ 2 ຄັ້ງ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະອີງຕາມການເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຂອງຄະນະອຳນວຍການ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ…