ວັນເສົາ ທີ 12 ມິຖຸນາ 2021

ແທັກ

ສິນຄ້າສົ່ງອອກ

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ ແຕ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຫຼຸດລົງ ແຕ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ

ອີງໃສ່ບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ທີ່ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວ ມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII