ວັນຈັນ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2020

ແທັກ

ວັນແຫ່ງຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ

ພັກ-ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວັນແຫ່ງຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ

ພັກ-ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວັນແຫ່ງຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ການເສບ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ, ຢາໄອສ໌ ຍັງສືບຕໍ່ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກຕົວເມືອງໃຫ່ຍໄປສູ່ຊົນນະບົດຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ