ວັນພະຫັດ ທີ 9 ເມສາ 2020

ແທັກ

ລົດໃຫຍ່

ອີຊູຊຸແນະນຳຂຸມພະລັງໃໝ່ "New Isuzu 1.9 Ddi Blue Power" ຂີດສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ

ອີຊູຊຸແນະນຳຂຸມພະລັງໃໝ່ "New Isuzu 1.9 Ddi Blue Power" ຂີດສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນໃນລາວ

ອີຊູຊຸລຸຍຕະຫຼາດລາວຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມແນະນຳຂີດສຸດແຫ່ງຂຸມພະລັງໃໝ່ “New! Isuzu 1.9 Ddi Blue Power” ເນັ້ນໜັກຄວາມເປັນຜູ້ນຳເຕັກໂນໂລຊີຍານຍົນແຫ່ງອະນາຄົດ