ວັນພຸດ ທີ 8 ເມສາ 2020

ແທັກ

ລັດຖະບານລາວ

ລາວຫາລືຜ່ານຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ 2016 – 2020

ລາວຫາລືຜ່ານຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ 2016 – 2020

ວັນທີ 21 ພະຈິກນີ້, ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ກະຊວງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດກອປງະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະ ຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ 2016 – 2020 ຂື້ນ, ທີ່ກະຊວງດັ່ງກ່າວ,ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳ ນວນຫຼາຍ.