ວັນພຸດ ທີ 12 ທັນວາ 2018

ແທັກ

ຢາເສບຕິດ

ຕະລຶງ! ພົບອຸໂມງລັກລອບສົ່ງຢາເສບຕິດໃນຮ້ານ KFC ສາຂາແອຣິໂຊນາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຕະລຶງ! ພົບອຸໂມງລັກລອບສົ່ງຢາເສບຕິດໃນຮ້ານ KFC ສາຂາແອຣິໂຊນາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ຕະ​ລຶງ​! ພົບ​ອຸ​ໂມງ​ຄົ໌ນ​ອົບ​ສົ່ງ​ຢາ​ໃນ​ KFC ສາ​ຂາ​ແອ​ຣິ​ໂຊ​ນາ​