ວັນຈັນ ທີ 10 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ປາກຊ່ອງ

ເມືອງປາກຊ່ອງ ຈະຖືກເນລະມິດໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ-ກະສິກຳ-ວັດທະນະທຳ ແຖວໜ້າຂອງອາຊຽນ

ເມືອງປາກຊ່ອງ ຈະຖືກເນລະມິດໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ-ກະສິກຳ-ວັດທະນະທຳ ແຖວໜ້າຂອງອາຊຽນ

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງປາກຊ່ອງ ຢືນຢັນເນລະມິດ ເມືອງປາກຊ່ອງໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ