ວັນເສົາ ທີ 28 ມີນາ 2020

ແທັກ

ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນ

ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນທົ່ວປະເທດ

ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1959 ລົງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2016 ເພື່ອປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈະເລີ່ມມີຜົນປະຕິບັດແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປຊຶ່ງລາຄາໃໝ່ນີ້ແຕ່ລະແຂວງທ່ົວປະເທດມີລາຍລະອຽດແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້