ວັນພຸດ ທີ 20 ພະຈິກ 2019

ແທັກ

ບຸນທາດຫຼວງ

ສັງຄົມຍ້ອງຍໍ! "ເຍ່ຍວ່າງ" ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ສົ່ງກະເປົາເງິນທີ່ເກັບໄດ້ຢູ່ບຸນທາດຫຼວງຄືນເຈົ້າຂອງ

ສັງຄົມຍ້ອງຍໍ! "ເຍ່ຍວ່າງ" ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ສົ່ງກະເປົາເງິນທີ່ເກັບໄດ້ຢູ່ບຸນທາດຫຼວງຄືນເຈົ້າຂອງ

“ເຍ່ຍວ່າງ” ນັກຮຽນ ມສ ຕານມີໄຊ ມອບກະເປົາເງິນທີ່່ເກັບໄດ້ສົ່ງຄືນເຈົ້າຂອງ ທີ່ງານບຸນພະທາດຫຼວງ