ວັນຈັນ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2020

ແທັກ

ນໍ້າປະປາ

ນະຄອນຫຼວງທຸ່ມເງິນກວ່າ 800 ຕື້ກີບຂະຫຍາຍນ້ຳປະປາ

ນະຄອນຫຼວງທຸ່ມເງິນກວ່າ 800 ຕື້ກີບຂະຫຍາຍນ້ຳປະປາ

ຈາກຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມ ຂຶ້ນນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ຈິ່ງທຸ່ມເງິນ 800 ຕື້ກວ່າກີບ ຂະຫຍາຍ ແລະປັບປຸງ ລະບົບນ້ຳປະປາ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊົນແລະຮັບປະກັນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນສະເພາະໜ້າ.