ວັນພຸດ ທີ 28 ຕຸລາ 2020

ແທັກ

ນໍ້າຖ້ວມ

ພະພຸດທະຮູບແກະສະຫຼັກເທິງໜ້າຜາອົງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຖືກນໍ້າຖ້ວມພະບາດ

ພະພຸດທະຮູບແກະສະຫຼັກເທິງໜ້າຜາອົງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຖືກນໍ້າຖ້ວມພະບາດ

ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຖ້າພະບາດຂອງພະພຸດທະຮູບອົງນີ້ປຽກນໍ້າ ກໍໝາຍຄວາມວ່ານະຄອນເສີງຕູ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນ 16 ລ້ານຄົນກໍຈະຖືກນໍ້າຖ້ວມໄປນຳ