ວັນສຸກ ທີ 13 ທັນວາ 2019

ແທັກ

ນັອດ ອັກຄຣະເດັດ

"ນັອດ ອັກຄຣະນັດ" ກາບຕີນພໍ່ແມ່ ເຂົ້າພິທີບວດທີ່ໄລ່ເຊີນຕະເວັນ

"ນັອດ ອັກຄຣະນັດ" ກາບຕີນພໍ່ແມ່ ເຂົ້າພິທີບວດທີ່ໄລ່ເຊີນຕະເວັນ

ນັອດ ອັກຄຣະນັດ ດາລາ ກາບລົດກູ ລະທາງໂລກ ມຸງສູ່ທາງທຳແລ້ວມື້ວານນີ້ ວັງໃຊ້ຜ້າເຫຼືອງ ຄັດເກົາຈິດໃຈ