ວັນຈັນ ທີ 17 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ກຽມເຮ! ເດືອນນີ້ ກະຊວງການເງິນຈະເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ກຽມເຮ! ເດືອນນີ້ ກະຊວງການເງິນຈະເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ໃນເດືອນນີ້ ກະຊວງການເງິນ ກຽມເບີກຈ່າຍເງິນ ຊົດເຊີຍໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ