ວັນອາທິດ ທີ 18 ເມສາ 2021

ແທັກ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລັ່ງສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ງວດທີ 4

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລັ່ງສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ງວດທີ 4

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ​ເລັ່ງສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ງວດທີ 4 ຈາກທີ່ມີທັງໝົດ 7 ງວດ ລວມມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 851 ຕື້ກີບ