ວັນຈັນ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2020

ແທັກ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານສື່ມວນຊົນທະນາຄານ

ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານສື່ມວນຊົນທະນາຄານ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ທຫລ ) ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ( ທຫວ ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສໍາມະນາວຽກງານສື່ມວນຊົນ