ວັນເສົາ ທີ 12 ມິຖຸນາ 2021

ແທັກ

ຕັກກະແຕນ

“ແມງໄມ້ທອດ” ແຊບດີ ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ກິນໄດ້!

“ແມງໄມ້ທອດ” ແຊບດີ ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ກິນໄດ້!

ຍ້ອນກັບໄປ 10 ປີກ່ອນ ຫາກໃຜກິດນແມງໄມ້ທອດ ອາດຈະຖືກເບິ່ງວ່າແປກ, ຕາຂີ້ດຽດ ຫຼື ຕໍ່ຕ້ານການກິນແມງໄມ້ໄປເລີຍກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນເຮົາພົບເຫັນຮ້ານຂາຍແມງໄມ້ທອດໄດ້ຕາມຂ້າງທາງ ທົ່ວໄປ ແລ້ວບໍ່ແມ່ນລາຄາຖືກໆແມງໄມ້ຮູບຮ່າງໜ້າຕາຈະບໍ່ເປັນຕາແຊບ ແຕ່ຮັບຮອງໄດ້ວ່າຫາກໄດ້ກິນແລ້ວຈະຕິດໃຈ ແຖມຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານ ເຮັດໃຫ້ໃຜຫຼາຍຄົນຕິດໃຈໃນລົດຊາດຂອງແມງທອດຈົນກອນໂຕບໍ່ຂຶ້ນ