ວັນອັງຄານ ທີ 29 ກັນຍາ 2020

ແທັກ

ດາລາ

"ນັອດ ອັກຄຣະນັດ" ກາບຕີນພໍ່ແມ່ ເຂົ້າພິທີບວດທີ່ໄລ່ເຊີນຕະເວັນ

"ນັອດ ອັກຄຣະນັດ" ກາບຕີນພໍ່ແມ່ ເຂົ້າພິທີບວດທີ່ໄລ່ເຊີນຕະເວັນ

ນັອດ ອັກຄຣະນັດ ດາລາ ກາບລົດກູ ລະທາງໂລກ ມຸງສູ່ທາງທຳແລ້ວມື້ວານນີ້ ວັງໃຊ້ຜ້າເຫຼືອງ ຄັດເກົາຈິດໃຈ

ຄິມເບີລີ່ ສູນເສຍພໍ່ ຫລັງຈາກປ່ວຍຫນັກ ແລະ ເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ

ຄິມເບີລີ່ ສູນເສຍພໍ່ ຫລັງຈາກປ່ວຍຫນັກ ແລະ ເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ

ດາລາສາວ ຄິມເບີລີ່ ສູນເສຍພໍ່ ຮັນ ໂວນເທມັສ ພາຍຫຼັງເຂົ້າຮັກສາໂຕ ແລະ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງສະຫງົບ ມື້ວານນີ້