ວັນຈັນ ທີ 19 ເມສາ 2021

ແທັກ

ຊ້າງ

ຊ້າງຄຳຮູ້ 5 ໂຕ ຈະຮ່ວມສ້າງກິດຈະກຳສະຫຼອງ 3 ວັນສຳຄັນທີ່ໄຊຍະບູລີ

ຊ້າງຄຳຮູ້ 5 ໂຕ ຈະຮ່ວມສ້າງກິດຈະກຳສະຫຼອງ 3 ວັນສຳຄັນທີ່ໄຊຍະບູລີ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະວັນສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນ ໄຍ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ-ລັດຖະບານຕໍ່ເວທີສາກົນໃນການສູ້ຊົນຜະລິດ