ວັນອາທິດ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ຊົງຜົມ

19 ຊົງຜົມສັ້ນຜູ້ຊາຍ ງາມແບບບໍ່ຕ້ອງແຕ່ງ

19 ຊົງຜົມສັ້ນຜູ້ຊາຍ ງາມແບບບໍ່ຕ້ອງແຕ່ງ

ເມືອງຮ້ອນບ້ານເຮົາຊົງຜົມສັ້ນເບິ່ງຄືຈະເໝາະທີ່ສຸດ ເພາະຕັ້ແລ້ວສະບາຍຫົວ ແລະ ເມື່ອເຈອກັບອາກາດຮ້ອນໆ ກໍຍັງບໍ່ສ້າງຄວາມສຳຄານອີກດ້ວຍ