ວັນອາທິດ ທີ 25 ກຸມພາ 2018

ແທັກ

ຈີນ

ນັກລົງທຶນຈີນກ່າວ ລາວ ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນສູງ ທີ່ຈະດຶງດູດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ

ນັກລົງທຶນຈີນກ່າວ ລາວ ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນສູງ ທີ່ຈະດຶງດູດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ

ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງບົມຊ້ອນ ທີ່ດຶງດູດໃຫ້ບໍລິສັດ ຕົນ ກໍ​ຄື ຫລາຍ​ບໍລິສັດ ຈາກ ສປ ຈີນ ເຂົ້າມາລົງທຶນ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່​ລາວ​ ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ