ວັນຈັນ ທີ 30 ມີນາ 2020

ແທັກ

ຄູ່ຮັກ

ວິທີບອກຮັກແທນຄຳເວົ້າ

ວິທີບອກຮັກແທນຄຳເວົ້າ

ຄວາມຮັກເປັນສິ່ງທີ່ງົດງາມ ແລະການສະແດງອອກ ກໍບໍ່ຈຳເປັນດ້ວຍການສະແດງອອກສະເໝີໄປ, ເຮົາສາມາດບອກຮັກ ແລະສະແດງອອກດ້ວຍວິທີອື່ນໆໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍໄດ້ຮັບຮູ້ເອງທາງຄວາມຮູ້ສຶກ