ວັນພະຫັດ ທີ 9 ເມສາ 2020

ແທັກ

ຄວາມເຊື່ອ

ແຟຊັນການໃສ່ແຫວນຂອງຄົນເກົາຫຼີຕ່າງນິ້ວຕ່າງຄວາມໝາຍ

ແຟຊັນການໃສ່ແຫວນຂອງຄົນເກົາຫຼີຕ່າງນິ້ວຕ່າງຄວາມໝາຍ

ການໃສ່ແຫວນທີ່ນິ້ວນາງຂ້າງຊ້າຍນັ້ນເປັນການບົ່ງບອກວ່າແຕ່ງງານແລ້ວ ຫຼື ໝັ້ນແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນວັນທະນະທໍາຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ແຕ່ສໍາລັບໃນເກົາຫຼີເຂົາໄດ້ນິຍົມການໃສ່ແຫວນທີ່ຕ່າງນິ້ວຂອງເຂົາຂື້ນມາໃໝ່