ວັນພະຫັດ ທີ 22 ກຸມພາ 2018

ແທັກ

ຄວາມຮູ້

ປາກກາ... ຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການສ້າງຄຳໃນພາສາລາວ

ປາກກາ... ຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການສ້າງຄຳໃນພາສາລາວ

ການສ້າງສັບໃນພາສາລາວ ມີຫຼາຍຄຳຢືມພາບລັກສະນະຂອງສັບພະສິ່ງ ມາເປັນສັບໃໝ່. ເຫຼັກຂົດເປັນວັ່ນໆຂຶ້ນ ໃຊ້ສຳລັບຢັນ ເອີ້ນຊື່ວ່າໃສ້ເສືອ ເພາະມັນແຮງຄືເສືອ