ວັນອາທິດ ທີ 25 ສິງຫາ 2019

ແທັກ

ຂ່າວກິລາ

ຂ່າວດີ! ເຍົາວະຊົນລາວ 14-16 ປີ ສາມາດຮ່ວມຄັດເລືອກ ເພື່ອໄປເຝິກຊ້ອມເຕະບານກັບ “ບາເຢິນມິວນິກ”

ຂ່າວດີ! ເຍົາວະຊົນລາວ 14-16 ປີ ສາມາດຮ່ວມຄັດເລືອກ ເພື່ອໄປເຝິກຊ້ອມເຕະບານກັບ “ບາເຢິນມິວນິກ”

ຂ່າວດີ! ເຍົາວະຊົນລາວ 14-16 ປີ ສາມາດຮ່ວມຄັດເລືອກ ເພື່ອໄປເຝິກຊ້ອມເຕະບານກັບ “ບາເຢິນມິວນິກ”