ວັນພຸດ ທີ 25 ພະຈິກ 2020

ແທັກ

ກິນເຈ

4 ອາຫານເຈໂປຕີນສູງ ແຊບບໍ່ແພ້ຊິ້ນສັດ

4 ອາຫານເຈໂປຕີນສູງ ແຊບບໍ່ແພ້ຊິ້ນສັດ

ເຖິງແມ້ນວ່າເຮົາຈະກິນເຈພຽງ 10 ມື້ ແຕ່ຮັບຮອງວ່າອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເພື່ອນໆຕິດໃຈຈົນຢາກຈະກິນເຈຕໍ່ອີກເປັນເດືອນໆ

ເທດສະການກິນເຈ 2016 ເລີ່ມ 1-9 ຕຸລານີ້

ເທດສະການກິນເຈ 2016 ເລີ່ມ 1-9 ຕຸລານີ້

ເທດສະການກິນເຈປີ 2016 ນີ້ ກົງກັບວັນທີ 1-9 ຕຸລາ ລວມເປັນເວລາ 9 ມື້ ເປັນຍັງເຮົາຕ້ອງກິນເຈ, ກິນເຈແລ້ວໄດ້ຍັງ ແລ້ວເທດສະການກິນເຈຖືກຳເນີຂຶ້ນມາໄດ້ແນວໃດ ມ່ວນ! Health ຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງ