ວັນອັງຄານ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ການບິນໄທ

ວ້າວ ວ້າວ ວ້າວ ປ່ຽນລຳໃຫມ່ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ Thai Airways

ວ້າວ ວ້າວ ວ້າວ ປ່ຽນລຳໃຫມ່ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ Thai Airways

ສາຍການບິນ Thai Airways ຖ້ຽວບິນ ວຽງຈັນ-ບາງກອກ ຈະເປັນມີການປ່ຽນເຮືອບິນເປັນ A330 ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ

ປະສົບການຂັບຍົນຈໍາລອງ ກັບ ການບິນໄທ (Thai Airways)

ປະສົບການຂັບຍົນຈໍາລອງ ກັບ ການບິນໄທ (Thai Airways)

ອີກໜຶ່ງປະສົບການທີ່ຜູ້ຂຽນປະທັບໃຈ ແລະ ຢາກບອກໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ ກັບ Trip “ASEAN Blogger Tourism in Thailand”, Section Simulator