ວັນພະຫັດ ທີ 22 ເມສາ 2021

ແທັກ

ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

ໜອງຄາຍສະເທືອນໜັກ ຖືກ 2 ເທົ່າ ດ່ານພາສີລາວ! ຈໍາກັດການແລກເງິນບໍ່ເກີນ 2.000ບາດ

ໜອງຄາຍສະເທືອນໜັກ ຖືກ 2 ເທົ່າ ດ່ານພາສີລາວ! ຈໍາກັດການແລກເງິນບໍ່ເກີນ 2.000ບາດ

ການຄ້າໜອງຄາຍ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ້ມມີການສະງັດ, ຍອດການຂາຍສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງໄທຫຼຸດລະດັບຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ

ພາສີ 10% ເປັນເຫດ! ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ງຽບເຫງົາ

ພາສີ 10% ເປັນເຫດ! ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ງຽບເຫງົາ

ເປັນເວລາ 1 ເດືອນແລ້ວໃນການປະກາດການໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດກະຊວງການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ລົງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2016 ເພື່ອເກັບພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຂອງສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 50 ໂດລາສະຫະລັດ