ວັນເສົາ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2020

ແທັກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຫົວເຫວີຍ ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະກຳ Seeds for the future ຢູ່ລາວ

ຫົວເຫວີຍ ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະກຳ Seeds for the future ຢູ່ລາວ

ຫົວເຫວີຍ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນກິດຈະກຳ Seeds for the future ຢູ່ປະເທດລາວ.