ວັນຈັນ ທີ 17 ພຶດສະພາ 2021

ແທັກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ຫົວເຫວີຍ ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະກຳ Seeds for the future ຢູ່ລາວ

ຫົວເຫວີຍ ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະກຳ Seeds for the future ຢູ່ລາວ

ຫົວເຫວີຍ ຮ່ວມກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນກິດຈະກຳ Seeds for the future ຢູ່ປະເທດລາວ.