ວັນອາທິດ ທີ 17 ກຸມພາ 2019

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໃຜຈະເປັນ 'ຊິລິຄອນ ວັນເລ່ (Silicon Valley)' ລາຍຕໍ່ໄປໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້?

ໃຜຈະເປັນ 'ຊິລິຄອນ ວັນເລ່ (Silicon Valley)' ລາຍຕໍ່ໄປໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້?

ຕັ້ງແຕ່ ໂຮຈິມິນ ຊິຕີ້ ຂອງຫວຽດນາມ ໄປຈົນຮອດສິງກະໂປ, ໃຜມີສັກກະຍະພາບທີ່ຈະກາຍເປັນ "ຊິລິຄອນ ວັນເລ່" ລາຍຕໍ່ໄປໃນພາກພື້ນອາຊຽນ?