ວັນສຸກ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2020

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ຂ່າວຊີວິດ

ໃຜທີ່ບໍ່ມັກກິນອາຫານເຊົ້າສ່ຽງເປັນ 5 ພະຍາດນີ້

ໃຜທີ່ບໍ່ມັກກິນອາຫານເຊົ້າສ່ຽງເປັນ 5 ພະຍາດນີ້

ການກິນອາຫານເຊົ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແຕ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກກິນ ຈົນຕິດເປັນນິໄສ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍຟ້າວໄປໂຮງຮຽນ, ໄປເຮັດວຽກ ຫຼືນອນຕື່ນສວາຍ, ຖ້າໃຜຫາກຟ້າວແບບນີ້ ກໍຄວນຮີບປ່ຽນນິໄສ ເພາະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍ

ເກີດເຫດສະເທືອນໃຈ ຜູ້ໃຫຍ່ຂົ່ມຂືນເດັກນ້ອຍຈົນເສຍຊີວິດ

ເກີດເຫດສະເທືອນໃຈ ຜູ້ໃຫຍ່ຂົ່ມຂືນເດັກນ້ອຍຈົນເສຍຊີວິດ

ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທັງຫຼາຍ ຈົ່ງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການເບິ່ງແຍງດູແລລູກຫຼານ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ