ວັນພະຫັດ ທີ 9 ເມສາ 2020

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ຂ່າວຊີວິດ

ຕຳນານຜີຟ້າ, ຜີແຖນ

ຕຳນານຜີຟ້າ, ຜີແຖນ

ຜີແຖນຄືຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເມືອງຟ້າ ຫຼື ເມືອງແຖນ (ເມືອງໃນຈິນຕະນາການຂອງຄົນລາວບູຮານ) ຜີຜູ້ເປັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຮຽກວ່າ “ຜີຫຼວງຟ້າຄື່ນ” ຫຼື ທີ່ຄົນປັດຈຸບັນຮຽກກັນວ່າ “ພະຍາແຖນ” ນັ້ນເອງ ຄຳວ່າພະຍາແຖນ ຫຼື ຜີຫຼວງຟ້າຄື່ນນີ້ ຍັງມີຄວາມສັບສົນໃຊ້ບໍ່ເປັນເອກພາບກັນ ຄົນລາວຊົນນະບົດຮຽກແຖນວ່າ ຜີຟ້າ ຫຼື ຜີແຖນ ຮຽກຜູ້ເປັນຫົວໜ້າແຖນວ່າ ຜີຫຼວງຟ້າຄື່ນ ຫຼື ແຖນຫຼວງຟ້າຄື່ນ ຄົນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຢູ່ໃກ້ຕົວເມືອງຮຽກວ່າ ແຖນ ຮຽກຫົວໜ້າແຖນວ່າ ພະຍາແຖນ