ວັນສຸກ ທີ 26 ກຸມພາ 2021

ເນື້ອຫາທັງຫມົດ

ຂ່າວຊີວິດ

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”

ທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”

ຊາດລາວເຮົາເປັນຊາດໜຶ່ງທີ່ມີອະລິຍະທຳອັນເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຊາດໜຶ່ງຂອງໂລກມີວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວ, ເຊິ່ງບັນພະບຸລຸດຂອງຊົນຊາດລາວໃນອະດີດມີຄວາມເຊື່ອເລື່ອງຜີຟ້າ ຜີແຖນ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງຄຳວ່າ “ລາວ”.

ສາລະວັນ “ສີ່ພັນຂຸມ” ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວມະຫັດສະຈັນທາງທຳມະຊາດໜ້າຢ້ຽມຊົມ

ສາລະວັນ “ສີ່ພັນຂຸມ” ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວມະຫັດສະຈັນທາງທຳມະຊາດໜ້າຢ້ຽມຊົມ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ທຳມະຊາດສ້າງສັນຈາກແຂວງສາລາວັນ ໄປທ່ຽວສາລະວັນດີກວ່າ!