ວັນຈັນ ທີ 6 ກໍລະກົດ 2020

ຫວຽດນາມ ໃຊ້ການສຶກສາເປັນຍຸດທະສາດຫຼັກ ໃນການພັດທະນາແຮງງານ

ຫວຽດນາມ ໃຊ້ການສຶກສາເປັນຍຸດທະສາດຫຼັກ ໃນການພັດທະນາແຮງງານ

ໃນແວດວົງການສຶກສາ ນັກຮຽນຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ກວາດລາງວັນການແຂ່ງຂັນເທິງເວທີລະດັບໂລກຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຟີສິກສາດ ທັງນີ້, ກໍ່ເປັນຍ້ອນນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາຂອງປະເທດສັງຄົມນິຍົມສ່ວນໃຫຍ່ ຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການອົບຮົມບົ່ມສອນນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສາມາດເປັນພິເສດ, ເຊິ່ງໃນລະບົບການສຶກສາຂອງລັດຖະບານປະເທດຫວຽດນາມ ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍປະເພດນີ້ ປະມານ 67 ແຫ່ງ ໃນການສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມແກ່ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ ປະມານ 70.000 ຄົນ ໃນ 64 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ຄິດເປັນ 8 ເປີເຊັນ ຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍທັງໝົດ.

ໃນດ້ານຄຸນະພາບການສຶກສາໂດຍທົ່ວໄປຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ຈະເປັນທີ່ຍອມຮັບວ່າມີຄຸນະພາບເທົ່າທຽມກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍປະເທດໃນ ASEAN ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ຮູ້ດີວ່າການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາໃນປີ 2020 ນັ້ນ, ອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຫາກຫວັງທີ່ຈະຂະຫຍາຍໂຕໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ມີຝີມືທີ່ມີຕົ້ນທຶນແຮງງານຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດຊາດຈຶ່ງ ຈຶ່ງມຸ່ງເນັ້ນການສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີສູງ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານມີຝີມື ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ຂອງຫວຽດນາມຈຶ່ງມີພາລະກິດທີ່ທ້າທາຍວ່າວ່າເຮັດແບບໃດຈຶ່ງຈະຜະລິດກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຝີມືໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາປະເທດທາມກາງກະແສເສດຖະກິດໂລກ.

ໃນການປະຊຸມນາໆຊາດທາງເສດຖະກິດລະດັບປະເທດ ໂດຍທົ່ວໄປມັກຈະພົບວ່າ ວິໄສທັດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງການຄັງ ຫຼື ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງຂະປະເທດ ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ແຕ່ໃນການປະຊຸມ Vietnam Economic Forum ເມື່ອທ້າຍເດືອນເມສາ ປີ 2007 ທີ່ເມືອງຫຼວງ ໂຮ່ຈິມິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ ເປັນຜູ້ທີ່ຕີແຜ່ບັນຫາ ແລະ ນໍາສະເໜີວິໄສທັດ, ກົນລະຍຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນໝັ້ນໃຈ ໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງອອກມາຍອມຮັບວ່າບັນຫາຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຫວຽດນາມໃນປັດຈຸບັນມີຄື:

  1. ຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໃນປະເທດຫວຽດນາມຍັງຕໍ່າ ແລະ ມີບັນຫາເກີດພາວະຂາດແຄນໃນຫຼາຍສາຂາເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຢີ ອຸດສາຫະກໍາ, ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ, ການຈັດການທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າເປັນຕົ້ນ.
  2. ສັກສ່ວນຂອງແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກຝົນເປັນຢ່າງດີ ມີຕໍ່າກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ຂອງກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ແຮງງານທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານຫຼາຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ມີການເຝິກຝົນມາບໍ່ກົງກັບວຽກທີ່ເຮັດ.
  3. ບັນຫາທີ່ທ້າທາຍຂອງການສຶກສາຄື ການຍົກລະດັບຄຸນະພາບການສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕ້ອງເລັ່ງເພີ່ມຈໍານວນຜູ້ເຝິກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ກັບສັງຄົມ ຂະນະທີ່ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງປະເທດຫວຽດນາມມີຈໍານວນ ສູງເຖິງ 84 ລ້ານຄົນ, ໃນຈໍານວນ 45 ຄົນນີ້ ມີ 45 ຄົນ ຫຼື 53 ເປີເຊັນ ແມ່ນຢູ່ໃນໄວກໍາລັງເຮັດວຽກ, ອາຍຸກໍາລັງແຮງງານໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 26 ປີ, ອັດຕາການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 90 ເປີເຊັນ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຖືວ່າເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການເຊີງແຂ່ງຂັນ ຖ້າຫາສາມາດພັດທະນາໃຫ້ກໍາລັງແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຮງງານທີ່ມີຝີມື ກໍ່ຈະເປັນພະລົງຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃຫ້ກ້າວກະໂດດຂັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຈດທີ່ສໍາຄັນ ກໍ່ຄືຈະໃຊ້ການສຶກສາເປັນຍຸດທະສາດຫຼັກ ເພື່ອພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ສະໜອງຕອບຕໍ່ເປົ້າໝາຍການເລັງລັດພັດທະນເສດຖະກິດໄດ້ຢ່າງໃດ.

(ໄກ່ແຈ້)

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : www.asean.net

ບອກເລົ່າປະສົບການຈາກເດັກໃນຍຸກ 90: ຜູ້ທີ່ເກີດໃນຍຸກນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈ

ບອກເລົ່າປະສົບການຈາກເດັກໃນຍຸກ 90: ຜູ້ທີ່ເກີດໃນຍຸກນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈ

ມາເບິ່ງວິທີຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດໃດກິນໄຟແຮງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຫຼາຍ?

ມາເບິ່ງວິທີຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຊະນິດໃດກິນໄຟແຮງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຫຼາຍ?

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫາກບໍ່ຢາກຮູ້ສຶກເສຍດາຍເມຶ່ອຕອນໃຫຍ່

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫາກບໍ່ຢາກຮູ້ສຶກເສຍດາຍເມຶ່ອຕອນໃຫຍ່

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ພ້ອມເລືອກໄດ້ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນເລກ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ຖ້າບໍ່ມີເຊື້ອໄວຣັສ ໂລກຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດ?

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໃຫຍ່ຢູ່ອາຟຣິກາ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວບໍ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

Life Coach ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້ ແລະ ມັນສຳຄັນແນວໃດກັບຊີວິດຂອງເຈົ້າ?

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ໄຂປະເດັນ: ພົບໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ຈີນ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໝູທີ່ລະບາດໃນປີ 2009

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດແຂ່ງກີລາ ເປີດກາຊີໂນ ຈັດງານແຕ່ງດອງ ງານປະເພນີ ງານຊຸມນຸມ ໄດ້ແລ້ວ

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ຈັ່ງໃດນໍ? ໂອລິມປິກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໃນປີໜ້າຈະເກີດ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ວ່າງານນີ້ຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປອີກຄັ້ງ?

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ... "ມອງ" ໃນນີ້ເປັນຄຳສັບພາສາລາວ ຫຼື ບໍ່? ເຮົາມີຄຳຕອບ

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ກວດເບິ່ງເລີຍ ຜົນຫວຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ເລກ 1 2 3 4 5 ໂຕ ແລະ ຫວຍຕຳລາຝັນ 3/40

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ສະຫຼຸບມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຂອງທະນາຄານກາງ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ເລື່ອງ "ເມຍນ້ອຍ" ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼິ້ນໆ ເຂົ້າໃຈບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ພາຮູ້ຈັກ "ອາວິແກນ" (Avigan) ຢາທີ່ຍີ່ປຸ່ນມອບໃຫ້ລາວເພື່ອໃຊ້ເປັນອາວຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໂຄວິດ-19

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ໂລກກໍາລັງຈະຂາດແຄນ “ຊາຍ” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຍ້ອນຫຍັງການປູກຕົ້ນໄມ້ຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້ສະເໝີໄປ?

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບໃໝ່ (New Rich) ແລະ ຄວາມລໍ່າລວຍແບບເກົ່າ (Old Rich)

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ