ວັນຈັນ ທີ 27 ກັນຍາ 2021

ທະນາຄານໂລກ ຄາດເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວ 7% ຕໍ່ປີ ໄຟຟ້າກວມເກືອບເຄິ່ງ

ທະນາຄານໂລກ ຄາດເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວ 7% ຕໍ່ປີ ໄຟຟ້າກວມເກືອບເຄິ່ງ

ເຖິງວ່າບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຈະມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດກ້າວເຂົ້າສູ່ຈັ່ງຫວະທີ່ຊ້າລົງບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ ກໍຕາມ ແຕ່ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຄົງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບ 7% ຕໍ່ປີ ໂດຍຂະແໜງການໄຟຟ້າກວມເອົາເກືອບ 40% ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ວັນທີ 5 ຕຸລາ ຜ່ານມາ ທະນາຄານໂລກໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບສຳລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2016-2018 ຕໍ່ບັນດາສື່ມວນຊົນ ໂດຍ ທ່ານ ວິກຕໍເຣຍ ຄາ ຄາ (Victoria KwaKwa) ຮອງປະທານທະນາຄານໂລກປະຈຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະປາຊີຟິກກ່າວວ່າ: ທ່າອຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາຍັງຢູ່ໃນທ່າບວກ ຍ້ອນວ່າການຟື້ນຕົວຊ້າຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄ້າຖືກຊົດເຊີຍໂດຍຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ການລົງທຶນ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນໄລຍະຍາວແມ່ນການຮັກສາຈັ່ງຫວະການເຕີບໂຕ, ເຮັດໃຫ້ໝົດທຸກ ຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລວມທັງການຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການພາກລັດ.

ບົດລາຍງານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໃນປະເທດຈີນການເຕີບໂຕຈະຄ່ອຍກ້າວເຂົ້າສູ່ຈັ່ງຫວະທີ່ຊ້າລົງ ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ປັບຕົວໄປສູ່ການບໍລິໂພກ, ການບໍລິການ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຈະສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງພາກເອກະຊົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ປະເທດຟີລິບປິນມີໂອກາດເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຄາດວ່າການເຕີບໂຕຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 6,4% ໃນປີນີ້, ການເຕີບໂຕຂອງປະເທດຫວຽດນາມຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮຸນແຮງໃນປີນີ້ ແຕ່ຈະຟື້ນຕົວເປັນ 6,3% ໃນປີ 2017, ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອິນໂດເນເຊຍ ການ ເຕີບໂຕຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 4,8% ໃນປີ 2015 ເປັນ 5,5% ໃນ ປີ 2018 ຍ້ອນການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງຄວາມພະຍາຍາມປັບປຸງສະພາບການລົງທຶນ ແລະ ການເພີ່ມທະວີລາຍຮັບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຕີບໂຕໃນປະເທດມາເລເຊຍ ແມ່ນຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍເປັນ 4,2% ໃນປີ 2016 ລົງຈາກ 5% ໃນປີຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງເສດຖະກິດໂລກຕໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກອ່ອນຕົວລົງ.

ສ່ວນໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕແມ່ນຊ້າລົງຫຼາຍໃນບາງປະເທດທີ່ສົ່ງອອກສິນຄ້າວັດຖຸດິບ, ໃນປະເທດມົງໂກລີ ຄາດເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 0,1% ຊຶ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 2,3% ໃນປີ 2015 ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກແຮ່ທາດທີ່ອ່ອນຕົວລົງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຄວບຄຸມໜີ້ສິນ, ປະເທດປາປົວ ນິວກີນີຈະມີການເຕີບໂຕ 2,4% ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງຫຼຸດຈາກ 6,8% ໃນປີ 2015 ເນື່ອງຈາກວ່າລາຄາຜະລິດທອງແດງ ແລະ ອາຍແກ໊ສທຳມະຊາດແຫຼວຕົກຕໍ່າ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເສດຖະກິດຄາດຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7% ຕໍ່ໃນປີ 2016 ແລະ 2017 ເນື່ອງຈາກວ່າການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງພະລັງງານຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງກວມເອົາເກືອບ 40% ຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ສ່ວນປີ 2018 ແມ່ນຈະຫຼຸດລົງມາເປັນ 6,8% ຕໍ່ປີ.

ແນວໃດກໍດີ ຄາດວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວຍັງຈະມີຄວາມສ່ຽງບາງປະການ ໂດຍສະເພາະຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກຄື ເສດຖະກິດຂອງຈີນທີ່ອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດປະເທດໄທທີ່ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຊັກຊ້າ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຕົກຕ່ຳເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງຈີນເປັນປະເທດທີ່ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 25% ຂອງການສົ່ງອອກຈາກລາວ ແລະ ເປັນ 1 ໃນ 3 ປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຮູບແບບການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນ 1 ໃນ 10 ຂອງປະເທດທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຈີນທີ່ຊ້າລົງກວ່າການຄາດຄະເນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດໄທ ຊຶ່ງເປັນ ປະເທດປາຍທາງຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປາຍທາງການສົ່ງອອກສຳຄັນຂອງລາວ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ຂ່າວເສດຖະກິດ ສັງຄົມ

ພາບ : qna.org.qa

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 8 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 2 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ບົດສຳພາດພິເສດ: ພອນສະຫວັນ ຊ່າງຖ່າຍພາບຈາກລາວທີ່ພາຜົນງານ Street Photography ສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 30 ສິງຫາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໂຮງໝໍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ "ກະເສມຣາດ ອິນເຕີຣ໌ເນຊັ່ນແນລ ວຽງຈັນ"

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທີ່ຢູ່ນຳກັນ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ຄົນດຽວ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ໂລກ້າ ບໍລິສັດສະຕາດອັບທຳອິດຈາກລາວ ມີຊື່ໃນ "100 ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຈັບຕາ ຂອງ Forbes Asia"

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ເຜີຍໂສມໜ້າ ຕົວຈິງຂອງ POPCAT ນ້ອງໜ້າຕາເປັນແບບນີ້ເອງ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ