ວັນຈັນ ທີ 27 ກັນຍາ 2021

ຖໍ້າປະຫວັດສາດເຂດຫາງລ້ອງ ແຂວງຫົວພັນ

ຖໍ້າປະຫວັດສາດເຂດຫາງລ້ອງ ແຂວງຫົວພັນ

ແຂວງຫົວພັນ ຖີ່ນກຳເນີດຂະບວນການປະຕິວັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍຍັງມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ຢາກເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທ່ຽວຊົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ.

ອັນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຜູ້ຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້ຳປະຫວັດສາດເຂດຫາງລ້ອງຖ້ຳປະຫວັດສາດເຂດຫາງລ້ອງປະກອບມີຖ້ຳຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງສູນກາງ  ແລະ ແຂວງທີ່ອາໄສຢູ່ສະໄໝສົງ ຄາມເຊັ່ນ: ຖ້ຳລຸງມາ (ເຈົ້າແຂວງ), ຖ້ຳໂຮງໝໍທະຫານ, ຖ້ຳຮັບແຂກ, ຖ້ຳນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຖ້ຳວິທະຍຸ ແລະ ຖ້ຳອື່ນໆ  ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີທີວທັດທຳມະຊາດສວຍງາມ, ຫ່າງຈາກເທສະບານແຂວງປະມານ 18 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດແຕ່ລະຖ້ຳມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຖ້ຳລຸງມາ (ເຈົ້າແຂວງ) ແມ່ນຕັ້ງຫ່າງຈາກບ້ານຫາງລ້ອງປະມານ 100 ແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກ ເທສະບານ 18 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫ່ຍ, ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳໄດ້.

- ຖ້ຳຊ້າງລອດຕັ້ງຢູ່ເທສະບານ ເມືອງວຽງໄຊ, ລົດໃຫ່ຍ ແລະ ລົດຈັກສາມາດໄປມາສະດວກ, ມີເຄື່ອງ Audio-Tour ແລະ ມີຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ.

- ຖ້ຳຕຳຫຼວດ ຕັ້ງຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 1,5 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫ່ຍ ແລະ ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້

- ຖ້ຳໂຮງໝໍນ້ອຍ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 200 ແມັດ ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

- ຖ້ຳການເງີນ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 200 ແມັດ ມີທາງຍ່າງສຳລັບທ່ຽວຊົມຖ້ຳ.

- ຖ້ຳທະນາຄານ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 200 ແມັດ ມີທາງຍ່າງສຳລັບທ່ຽວຊົມຖ້ຳ.

- ຖ້ຳກະສິກຳ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊປະມານ 300 ແມັດມີທາງຍ່າງສຳລັບທ່ຽວຊົມຖ້ຳ.

- ຖ້ຳແຜນການ ຕັ້ງຢູ່ເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ສາມາດຍ່າງ, ຂີ່ລົດໃຫ່ຍ, ລົດຈັກເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳໄດ້.

- ຖ້ຳຜາທ້າວ (ຖ້ຳແມ່ໝ້າຍ) ຕັ້ງຢູ່ເທສະບານເມືອງວຽງໄຊສາມາດຍ່າງທ່ຽວຊົມໄດ້.

- ຖ້ຳໄປສະນີ ຕັ້ງຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 5 ກິໂລແມັດ ມີທາງລົດເຂົ້າໄປເຖິງ ແລະ ຍ່າງເຂົ້າໄປເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳປະມານ 100 ແມັດ.

- ຖ້ຳໝາຫຼົງ ຕັ້ງຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ ປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ມີທາງລົດຜ່ານໜ້າຖ້ຳ.

- ຖ້ຳໂຮງໝໍມິດຕະພາບລາວ-ກູບາ ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານຊຽງລວງຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ 37 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳໄດ້.

- ຖ້ຳໂຮງໝໍນ້ອຍນາວິດ ຕັ້ງຫ່າງຈາກບ້ານນາວິດປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ 38 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳ.

- ຖ້ຳໂຮງງານປຸງຢາ ຕັ້ງຫ່າງຈາກບ້ານນາດປະມານ 2,5 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ 38 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳ.

- ຖ້ຳນ້ຳເຂົ້າ-ນ້ຳອອກຫາງລ້ອງ ຕັ້ງຫ່າງຈາກບ້ານຫາງລ້ອງປະມານ 100 ແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເທສະບານ 18 ກິໂລແມັດ ລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງ ບໍລິເວນຖ້ຳ.

- ຖ້ຳນົກແອ່ນຕັ້ງຢູ່ກິໂລແມັດທີ 18 ຈາກເທສະບານແຂວງໄປເມືອງວຽງໄຊ ລົດໃຫຍ່ ແລະລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳ.

- ຖ້ຳຄວາຍຕັ້ງຫ່າງຈາກບ້ານນາຄາວ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ 8 ກິໂລແມັດ ໄລຍະປີ 1965-1978 ແນວລາວຮັກຊາດໄດ້ນຳໃຊ້ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູມັດທະຍົມສູນກາງລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິເວນຖ້ຳ.

- ຖ້ຳໂຮງງານຫຍິບແສ່ວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສົ້ມຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງວຽງໄຊ 45 ກິໂລແມັດ 1971-1989 ໂຮງງານຫຍິບແສ່ວໄດ້ນຳໃຊ້ຖ້ຳແຫ່ງນີ້ເປັນບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ສູນກາງສາມາດເຂົ້າເຖິງເຂດດັ່ງ ກ່າວດ້ວຍລົດໃຫຍ່ ແລະລົດຈັກ.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : ຂ່າວເສດຖະກິດ ສັງຄົມ

ພາບ : laogov.gov.la

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ