ວັນເສົາ ທີ 13 ສິງຫາ 2022

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຫົວຂໍ້ພົ້ນເດັ່ນໃນເວທີສາກົນ ເນື່ອງຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເຜີຍວ່າ ການທີ່ບໍລິສັດມີພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພະນັກງານ ແມ່ນຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ກັບສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຈ້າງເອົາບຸກຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາຍພື້ນຖານ, ປະສົບການ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີ່ມີ, ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າ ແມ່ນຖືກພິສູດແລ້ວວ່າມີປະສິທິພາບໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວ່າ ບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງ ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດດຶງດູດເອົາຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ພ້ອມທັງຍັງກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ທັນສະໄໝ, ມີຊື່ສຽງ ພາຍໃນກຸ່ມລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ເລີ່ມຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມທ່ຽງທຳໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແມ່ນມີໂອກາດສູງເຖິງ 70% ທີ່ຈະສາມາດເຈາະຕະຫຼາດໃໝ(bit.ly/UNDP-Pride-link1) ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ 2.3 ເທົ່າ (prn.to/3I0QgA4) ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າບໍລິສັດທີ່ເລືອກບໍ່ຈ້າງງານກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນປີ 2020, 91% ໃນ 500 ບໍລິສັດທີ່ສ້າງກຳໄລໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ (bit.ly/UNDP-Pride-link2) ແມ່ນໄດ້ລວມເອົາລົດສະນິຍົມ ແລະ ລັກສະນະທາງເພດເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ມີການບໍ່ຈຳແນກ. ໃນນັ້ນ 68% ແມ່ນສະໜັບສະໜຸນທາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ 62% ແມ່ນໄດ້ສະໜອງປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທຸກຄົນ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການແປງເພດແລ້ວ,​ ແລະ 53% ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບຂອງສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮັກຮ່ວມເພດດຽວກັນອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນຂົງເຂດທຸລະກິດກໍ່ກຳລັງກາຍເປັນປະເດັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍມີບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເລີ່ມສະແດງການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ເຊິ່ງປະເດັນດັ່ງກ່າວຍິ່ງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນ ເດືອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມພາກພູມໃຈ (Pride Month) ນັ້ນກໍ່ຄືເດືອນ ມີຖຸນາ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກເພື່ອເປັນການຍົກບົດບາດ ແລະ ສິດທິຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ.

ໃນນິ້ ບໍລິສັດການບິນລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດລາວທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສະແດງການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ພ້ອມທັງຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງເດືອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈ ໂດຍການປັບປ່ຽນໂລໂກ້ຂອງບໍລິສັດໃຫ້ມີສັນຍາລັກສາຍຮຸ້ງ ທັງໃນປີ 2021 ແລະ 2022 ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີ່ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ສາຍການບິນ. ທ່ານ ເປເລ ສີວົງທອງ, ພະນັກງງານຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດາລາວະດີ ໂພທິສານ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການຕະຫຼາດ ຂອງການບິນລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ບໍລິສັດພວກເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີການຍອມຮັບຕົວຕົນຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ. ຍ້ອນວ່າທີມງານໃນສາຍການບິນຂອງພວກເຮົາປະກອບໄປດ້ວຍຄົນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ.​ ພວກເຮົາກ້າທີ່ຈະສະເໜີກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງເຖິງແຜນງານໃນການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນເດືອນແຫ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງແຜນງານຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ຖືກຍອມຮັບອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍຍັງໄດ້ຮັບຄຳຊົມ ແລະ ຂອບໃຈຈາກມວນຊົນຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ໃນການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີການສະໜັບສະໜຸນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດອີກດ້ວຍ.”

ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະໄດ້ກວມລວມເອົາທຸກເວລາບໍ່ພຽງແຕ່ ເດືອນແຫ່ງຄວາມພາກພຸມໃຈ ເທົ່ານັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ບໍລິສັດທີ່ຮອງຮັບເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຈະສາມາດເພີ່ມຂີດຈຳກັດໃນການປະຕິບັດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ແລະ ສາມາດເຈາະຕະຫຼາດລູກຄ້າໃໝ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມລູກຄ້າໄວໜຸ່ມທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄຸນຄ່າຂອງບໍລິສັດທີ່ພວກເຂົາອຸດໜູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບໍລິສັດ ຟູດແພນດ້າ ກໍ່ເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຊອກຫາວິທີໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຮູ້ສຶກມີຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກເຊັ່ນກັນ. ທ່ານ ນາງ ສົມຊື່ນ ໂຊກໄຊ,​ ຫົວໜ້າພະແນກບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຢູ່ໃນຟູດແພນດ້າ ເປົ້າຫມາຍຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄວາມອິດສະຫຼະທີ່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ. ນອກຈາກນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລີ່ມມາຈາກຂັ້ນເທິງສຸດຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງພວກເຮົາ. ທຳອິດພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຈາກການປ່ຽນແປງພາຍໃນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານ ປັບປ່ຽນການນຳໃຊ້ພາສາໃນການສື່ສານໃຫ້ມີລັກສະນະທີ່ດີ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແທນທີ່ຈະນຳໃຊ້ກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ຊີ້ບອກເຖິງການປະຕິບັດຕົນຂອງພະນັກງານຫຼາຍເກີນໄປ. ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງພະນັກງານຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ບົດບາດຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະໝັກໃຈ ໂດຍທີ່​ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບໍລິສັດບອກວ່າມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ”.

ໃນນີ້ບໍລິສັດເບຍລາວ ແມ່ນອີກບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ເປັນຜູ້ນຳໃນເລື່ອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເລີ່ມເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມສະເຫຼີມສະຫຼອງເດືອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈໃນສື່ອອນລາຍແລ້ວ. ທ່ານ ມະໂນໄທ ວົງນະລາດ, ຜູ້ຈັດການໜ່ວຍງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາມີກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີ່ເຂັ້ມແຂງພາຍໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງກໍຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການສະໜັບສະໜຸນວຽກງານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ບົ່ງຢູ່ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ຈຳແນກ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າມາຮ່ວມງານໃນຕຳແໜ່ງງານລະດັບສູງກັບບໍລິສັດຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອພວກເຮົາຖາມເຖິງເຫດຜົນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕອບວ່າ ຍ້ອນພວກເຂົາຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນທີ່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໃນການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເບຍລາວຫຼາຍຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບົດຄວາມໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງເດືອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ”. ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງ ການຈ້າງງານ ແລະ ການຮັກສາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດເບຍລາວ. ເຊິ່ງບໍລິສັດເອງກໍໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານຂອງກຳລັງແຮງງານ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ການກຳຈັດການຈຳແນກ, ຄວາມລຳອຽງ ແລະ ການເລືອກປະຕິບັດໂດຍອັກຄະຕິ ຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການຈ້າງງານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານ.

ມາດຕະຖານໃນການດຳເນີນງານສຳລັບທຸລະກິດ ໃນການຮັບມືກັບການເລືອກປະຕິບັດກັບກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ” (bit.ly/UNDP-Pride-link3) ແມ່ນເອກະສານສາກົນຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຫຼັກການຊີ້ນຳຫຼັກສຳລັບທຸລະກິດໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນສິດທິຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຕະຫຼາດແຮງງານ, ແລະ ໃນຊຸມຊົນ. ຫຼາຍກວ່າ 300 ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມເຊັນສັນຍາຮັບຮອງເອົາມາດຖານໃນການດຳເນີນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຫຼາຍບໍລິສັດສາກົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍໄດ້ມີການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດລາວເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງລວມມີ Coca-Cola, ທະນາຄານ ANZ, Nestle, and Facebook ເປັນຕົ້ນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາແມ່ນເຮັດວຽກເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງມາດຕະຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກ່າວ.

“ໂຄງການເພື່ອການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫຼັກການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ (IMPACT Biz)” ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບບັນດາທຸລະກິດຢູ່ໃນລາວເພື່ອຈຸດປະກາຍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານໃນການດຳເນີນງານສຳລັບທຸລະກິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ມີການຂຽນຄູ່ມືກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍສະມາຄົມພູມໃຈທີ່ເປັນເຮົາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງແນໃສ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງທຸລະກິດໃນລາວ ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບວຽກງານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນບໍລິສັດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນບາດກ້າວນ້ອຍໆ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສປປ ລາວຈະບໍ່ພາດໂອກາດແນວໂນ້ມ ແລະ ທ່າອ່ຽງຕ່າງໆກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະເປັນໂອກາດອັນດີໃນການພັດທະນາຂອງຊາດຢູ່ 2 ຂໍ້ ຄື:​ ຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະບໍ່ມີບຸກຄົນໃດຖືກປະຖິ້ມໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດກໍາລັງສືບຕໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.

Advertisement Replay Ad
ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ

ຄວາມພາກພູມໃຈຂອງທຸລະກິດລາວ: ຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ & ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 14 ມີນາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 14 ມີນາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ຜູ້ນາມຢູເຄຣນລົງນາມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບຢ່າງເປັນທາງການ

ຜູ້ນາມຢູເຄຣນລົງນາມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບຢ່າງເປັນທາງການ

ສະຫະພາບເອີຣົບມອບປຶ້ມນິທານໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ

ສະຫະພາບເອີຣົບມອບປຶ້ມນິທານໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ

7 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບກຳລັງສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

7 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບກຳລັງສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 21 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 21 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 6 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 6 ມັງກອນ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ໃຜເປັນຊາວກະສິກອນຕົວຈິງຫ້າມເລື່ອນຜ່ານ! ມາລຸ້ນຮັບຄຳເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ກັບ KUBOTA Laos Club

ໃຜເປັນຊາວກະສິກອນຕົວຈິງຫ້າມເລື່ອນຜ່ານ! ມາລຸ້ນຮັບຄຳເປັນຂອງຂວັນປີໃໝ່ກັບ KUBOTA Laos Club

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 4 ພະຈິກ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ມອບເຄື່ອງບໍລິຈາກມູນຄ່າລວມ 30 ລ້ານກີບໃຫ້ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ້ານໂຄວິດ-19

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ 14 ຕຸລາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 4 ກັນຍາ 2021 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ COVID-19 ປະຈຳວັນທີ 27 ກັນຍາ 2021

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃໝ່ 264 ຄົນ

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 16 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ອອກແລ້ວເດີ້! ຜົນຫວຍລາວງວດວັນທີ 13 ກັນຍາ 2021

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ