ວັນພຸດ ທີ 1 ກຸມພາ 2023

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າ ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ສປປລາວ ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ສະມາຄົມການຄ້າໄອຊີທີລາວ (LICA)

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ແລະ ສະມາຄົມ ການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ (LICA) ໄດ້ສຳເລັດການລົງລາຍເຊັນຢ່າງສົມບູນໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ,  ຕາງ  ໜ້າລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສອງຝ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ: ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື  ກະຊວງ ຕສ ແລະ ທ່ານ ທະນູສອນ ພົນອາມາດ ປະທານ ສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ ເພື່ອຕົກລົງຮ່ວມມືກັນສຶກສາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຄື: (1) ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອສະໜັບສະໜຸນແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມ (Startup) ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຫັນເປັນດິຈິຕອນຮອບດ້ານ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດທີ່ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝ່; (2) ສ້າງກອບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເພືື່ອຫັນເປັນເຂດເສດຖະກິດດິຈິຕອນທີ່ເປັນສູນລວມຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ ICT ເປັນຫຼັກໃນການດໍາເນີນງານ. (3) ສ້າງເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໃຈກາງ ໃຫ້ບັນດາອົງກອນ ຫຼື ນັກຄົົ້ນຄວ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ແລະ ເພືື່ອເປັນບ່ອນສ້າງບຸກຄະລາກອນດ້ານ ICT.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເຊັນ MOU ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ແຕ່ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ສາມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ (LICA) ໄດ້ມີການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມກັບກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ:

  • ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສະບັບທີ IX ຂອງ ສປປລາວ (2021-2025)
  • ຮ່ວມກັນຈັດງານ ເວທີສົນທະນາ ລາວ ດິຈິຕອນ (Lao Digital Forum) 
  • ຮ່ວມຈັດງານ Lao ICT Expo
  • ຮ່ວມຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ງານສຳມະນາຕ່າງໆ

ສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ (LICA) ແມ່ນສະມາຄົມ ທຸລະກິດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ເຊິ່ງເປັນສະມາຄົມທີ່ເຕົ້າໂຮມເອົາ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີ, ບັນດາບໍລິສັດ software, hardware, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດ (Internet Service Providers), ຜູຸ້ປະກອບການທີ່ນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ ICT ແລະ ດິຈິຕອນເຕັກໂນໂລຊີ. LICA ເປັນອົງກອນລະດັບຊາດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ດີຈິຕອນ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແບບກ້າວກະໂດດ ແລະ ຍືນຍົງ.  

LICA ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນັບແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2005 ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສ້າງລະບົບນິເວດທາງດ້ານ ໄອຊີທີ ແລະ ດິຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກ ກະຊວງ ຕສ ແລ້ວ, LICA ກໍ່ໄດ້ເຊັນ MOU ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສູນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 4 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ອົງການສາກົນ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຄະນະບໍລິຫານງານ ໃນສະໄໝ ຫຼ້າສຸດ (2020 - 2023) ປະກອບມີ ບັນດາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສູງ ຄື: ທ່ານ ທະນູສອນ ພົນອາມາດ (ປະທານ), ທ່ານ ອາລີວັນ ສີທາລາ, ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ສວນນະວົງ, ທ່ານ ວິຣະສັກ ວິຣະວົງ, ທ່ານ ນາງ ກິ່ງແກ້ວ ດວງສະຫວັນ, ທ່ານ ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ, ທ່ານ ນາງ ບຸບຜາມະນີ ຈຸນລະມະນີ ແລະ ທ່ານ ສຸລິໂຍ ວົງດາລາ. 

ຫ້ອງການ ສະມາຄົມ ການຄ້າ ໄອຊີທີ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ ທາງເຂົ້າຂອງ ຕຶກຫ້ອງການ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ຫຼັກ 5 - ຖະຫນົນໄກສອນພົມວິຫານ). ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໄດ້ທີ່:

Advertisement Replay Ad
iPhone 14 ພ້ອມວາງຈຳໜ່າຍໃນລາວແລ້ວ ໂດຍ ເມີຄັນທາຍ (Mercantile)

iPhone 14 ພ້ອມວາງຈຳໜ່າຍໃນລາວແລ້ວ ໂດຍ ເມີຄັນທາຍ (Mercantile)

FSN ASIA ບໍລິສັດການຕະຫຼາດດິຈິຕອລອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຊີ ເຂົ້າລົງທຶນໃນ ‘ບິສຈີຕອລ’

FSN ASIA ບໍລິສັດການຕະຫຼາດດິຈິຕອລອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຊີ ເຂົ້າລົງທຶນໃນ ‘ບິສຈີຕອລ’

ເປີດປະສົບການຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ! TPLUS ຮ່ວມມືກັບ Universal Studio

ເປີດປະສົບການຄັ້ງທຳອິດໃນລາວ! TPLUS ຮ່ວມມືກັບ Universal Studio

Samsung Galaxy S22 ເປີດໂຕພ້ອມໃຫ້ຈອງແລ້ວ ເຜີຍຄຸນສົມບັດສຸດລໍ້າ ທີ່ສຸດທຸກຂີດຈໍາກັດ ແຫກທຸກກົດເກນ

Samsung Galaxy S22 ເປີດໂຕພ້ອມໃຫ້ຈອງແລ້ວ ເຜີຍຄຸນສົມບັດສຸດລໍ້າ ທີ່ສຸດທຸກຂີດຈໍາກັດ ແຫກທຸກກົດເກນ

ພໍ່ແມ່ຕ້ອງກົດ Subscribe ໄວ້! Meysa Thanva Kids Channel ສື່ການຮຽນສອນສຳລັບເດັກສີມືຄົນລາວ

ພໍ່ແມ່ຕ້ອງກົດ Subscribe ໄວ້! Meysa Thanva Kids Channel ສື່ການຮຽນສອນສຳລັບເດັກສີມືຄົນລາວ

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ລວມພະລັງພິກໂສມໜ້າເສດຖະກິດດິຈິຕອນລາວ! ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານລົງນາມ MOU ກັບ LICA

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ Facebook,​WhatsApp, Messenger ແລະ Instagram ຫລົ້ມທົ່ວໂລກ

ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ Facebook,​WhatsApp, Messenger ແລະ Instagram ຫລົ້ມທົ່ວໂລກ

ເລື່ອງກິນໃຫ້ອຸ່ນໃຈ! ຟູດແພນດ້າ ກາຍເປັນແອັບສົ່ງອາຫານທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບ 18 ແຂວງທົ່ວລາວ

ເລື່ອງກິນໃຫ້ອຸ່ນໃຈ! ຟູດແພນດ້າ ກາຍເປັນແອັບສົ່ງອາຫານທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄົບ 18 ແຂວງທົ່ວລາວ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

Codashop ເປີດຕົວຮູບໂສມໃໝ່ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມືກັບ ບີວາຍດີ ເປີດໂຕໂຄງການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແທັກຊີຢູ່ລາວ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ເປີດໂຕໃນລາວແລ້ວ OPPO Reno6 Z 5G ຖືກໃຈສາຍຖ່າຍຮູບ Portrait ພ້ອມດີຊາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ແຈກວິທີ ໃຊ້ WhatsApp Web ໃນຄອມພິວເຕີພ້ອມກັນ 4 ເຄື່ອງ ມືຖືແບັດໝົດ ຫຼື ບໍ່ມີເນັດກໍຍັງໃຊ້ໄດ້

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂລກ້າ ຮ່ວມມື ບໍລິສັດ ໂຊກມີໄຊ ຂະຫຍາຍບໍລິການແທັກຊີອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

Facebook ຮ່ວມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວດ້ວຍຟີເຈີໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນລາວເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນເວລາທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເປີດໂຕ OPPO A94 ອັດແໜ້ນດ້ວຍປະສິດທິພາບ ທັງການຖ່າຍພາບ & ຄວາມໄວ ໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ເລີໂນໂວ ເປີດໂຕ ThinkBook ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຮັບເທຣນ “ເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ” (work-from-anywhere)

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າອິນເຕີເນັດໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈັກ 1 ມື້?

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ຊາວອາຊີຕາເວັນອາຄະເນ 18% ພາກັນແຊຂ່າວລົງໂຊຊຽວໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບກ່ອນວ່າເປັນເລື່ອງແທ້ ຫຼື ປອມ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນໂລກອອນລາຍໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃນໄລຍະໂລກລະບາດ: ຜູ້ປົກຄອງສາມາດເຮັດໄດ້ແນວໃດ?

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ