ວັນອັງຄານ ທີ 27 ກັນຍາ 2022

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ທຸກຄັ້ງທີ່ຮອດໄລຍະສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະດັບຊັ້ນໃດ ໂດຍສະເພາະສາຍວິຊາຊີບ ກໍຈະມີນ້ອງໆຖາມມາສະເໝີວ່າ "ຮຽນສາຂາໃດດີ?", "ຮຽນສາຂານີ້ຈົບໄປແລ້ວເຮັດຫຍັງໄດ້?" ຫຼື "ຈົບມາແລ້ວຈະມີວຽກເຮັດບໍ່?" ເຊິ່ງຄຳຕອບກໍແມ່ນ ບໍ່ມີສາຂາໃດທີ່ຈົບໄປແລ້ວບໍ່ມີຫຍັງເຮັດ ຖ້າຮຽນໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ຮຽນຈົບ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ບໍ່ເລືອກວຽກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານບໍ່ລົ້ນ ກໍຍິ່ງຄາຍຄວາມກັງວົນໄປໄດ້ຫຼາຍ.

ຄຳຖາມຕໍ່ມາແມ່ນ "ແລ້ວຊິເລືອກຮຽນສາຂາໃດດີລະ ທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດບໍ່ເຄີຍລົ້ນ ແລະ ເຕີບໂຕໄດ້ເລື້ອຍໆ?" ເຮົາຂໍບອກເລີຍວ່າ ສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເປັນໜຶ່ງໃນຄຳຕອບຢ່າງແນ່ນອນ.

ຖ້າຫຼາຍຄົນຍັງແນມບໍ່ເຫັນພາບວ່າຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ເປັນແນວໃດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນເລືອກຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບມາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່, ພວກເຮົາຈະພານ້ອງໆໄປຮູ້ພ້ອມກັນ ເພື່ອຈະໄດ້ຄຳຕອບ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກຮຽນສາຂາເຫຼົ່ານີ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຮຽນກ່ຽວກັບຫຍັງ?

ເຮົາຈະເລີ່ມອະທິບາຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄປເທື່ອລະຂະແໜງການເລີຍ. ສຳລັບ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການດຳເນີນວຽກງານທາງດ້ານການເດີນທາງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນກ້າວມາເປັນພະນັກງານນຳທ່ຽວໃຫ້ແກ່ແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ ລວມທັງສາມາດເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆອີກ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງແຕ່ທິດສະດີການຈັດການ, ການບໍລິຫານ, ການບໍລິການ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນວິຊາຊີບຕ່າງໆ.

ຕໍ່ມາແມ່ນ ສາຂາການໂຮງແຮມ ເຊິ່ງໃນຂະແໜງການນີ້ຈະຊ່ວຍກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ນັກສຶກສາໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຈະໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໃນທຸລະກິດບໍລິການຮັບຕ້ອນເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ເຮືອນພັກ, ຣີສອດ ແລະ ອື່ນໆ ຕັ້ງແຕ່ວຽກແມ່ບ້ານ, ການຈັດການໂຮງແຮມ, ການຮັບຕ້ອນ ໄປຈົນເຖິງປະສານງານກັບຂະແໜງການຕ່າງໆພາຍໃນອົງກອນ.

ສຸດທ້າຍແມ່ນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ສາຂານີ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນໃນຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນລະດັບມືອາຊີບ ທັງອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານສາກົນ.

ເຖິງວ່າທັງສາມສາຂານີ້ຈະເບິ່ງຄືຈະເປັນຄົນລະເລື່ອງ ແຕ່ເບິ່ງເລິກລົງໄປຊໍ້າພັດມີຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ຕັດຂາດອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້. ມີການທ່ອງທ່ຽວກໍມີການພັກເຊົາ, ຜູ້ພັກເຊົາ ແລະ ຜູ້ທ່ອງທ່ຽວກໍຈຳເປັນຕ້ອງກິນຕ້ອງດື່ມ.

ຮຽນທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ, ພະນັກງານໂຮງແຮມ ຫຼື ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ!

ຢ່າລືມວ່າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນສາຂາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາປະກອບອາຊີບ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ, ພະນັກງານໂຮງແຮມ ຫຼື ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ? ຖ້າໄປກວດເບິ່ງວິຊາຕ່າງໆທີ່ມີການສອນໃນຫຼັກສູດເຫຼົ່ານັ້ນຈະພົບວ່າ ນ້ອງໆຈະໄດ້ຮຽນວິຊາອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ພື້ນຖານທາງທຸລະກິດ ຕັ້ງແຕ່ການບໍລິຫານ, ການຈັດການ ລວມທັງການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໃນການປະກອບອາຊີບໄດ້ໝົດ ທັງທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫຼື ເປັນພະນັກງານໃນອົງກອນອື່ນໆ.

ສ່ວນສຳຄັນຂອງການຮຽນສາຂາເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ ການສອນໃຫ້ເຮົາມີໃຈຮັກໃນວຽກບໍລິການ ຫຼື ພາສາອັງກິດເອີ້ນ service mind ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກງານທຸກໆຢ່າງທີ່ມີການພົວພັນກັບ "ຄົນ" ແລະ ເປັນວຽກບໍລິການ.

ສະນັ້ນ ສາຂາເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງຍັງຄົງຕອບໂຈດດ້ານການເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ ເພາະເຖິງວ່າຈະມີເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆເຂົ້າມາຊ່ວຍຜ່ອນແຮງຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຜູ້ບໍລິໂພກກໍຍັງຄົງຄາດຫວັງຈະໄດ້ຮັບປະຕິສຳພັນກັບຈາກຄົນໃນລະຫວ່າງການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆ.

ພ້ອມນັ້ນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກໍມີການປ່ຽນແປງໄປເລື້ອຍໆ ການຮຽນຮູ້ໃນຂະແໜງການນີ້ກໍມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານະການເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແມ່ນ ແນວໃດຄົນເຮົາກໍຍັງຄົງຢາກເດີນທາງ, ພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນດື່ມ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກໝົດໂຄວິດ ພຶດຕິກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປ່ຽນໄປ ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວກໍອາດປ່ຽນໄປ ຍິ່ງຈະສ້າງໂອກາດໃໝ່ໃນສາຍອາຊີບນີ້ຕື່ມອີກເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.

ຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນຕາຮຽນຢູ່ບໍ່?

ກ່ອນທີ່ພະຍາດຮ້າຍຈະລະບາດ, ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນປີ 2019 ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງເຂົ້າປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 14% ກວມເອົາ 4.79 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດຈາກຂະແໜງການນີ້ສູງເຖິງ 934 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນຮອງພຽງລາຍຮັບຈາກບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ. ຖ້າທຽບໃສ່ GDP ແລ້ວ ລາຍຮັບໃນຂະແໜງການນີ້ກວມເອົາ 4.6% ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳເຖິງ 54,000 ຕຳແໜ່ງ.

ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ແນ່ນອນວ່າທຸລະກິດໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງກໍບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ລາວເຮົາ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງທົ່ວໂລກ. ແນວໃດກໍຕາມທາງພາກລັດກໍໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວຫັນມາທ່ຽວລາວເອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາເຂົ້າຮ່ວມ “ເຂດທ່ອງທ່ຽວປອດໄພຈາກໂຄວິດ-19” ຫຼື “travel bubble” ໂດຍມີການລົງນາມເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດທີ່ຮັບມືກັບການລະບາດໄດ້ດີ ຫຼື ບໍ່ມີການລະບາດແລ້ວ ສາມາດເດີນທາງມາທ່ຽວໃນລາວໄດ້.

ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ເອງ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານຈຶ່ງຍັງເປັນບັນດາຂະແໜງການທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຮັກ ແລະ ຕ້ອງການປະກອບອາຊີບໃນດ້ານນີ້. ເພາະແນ່ນອນວ່າ ຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປ່ຽນໄປໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເດີນທາງຂອງຄົນທົ່ວໂລກ ຈະຍັງເຮັດໃຫ້ວຽກໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບປະເທດ ແລະ ສ້າງການຈ້າງງານໄດ້ຕື່ມ.

ແລ້ວບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຕ້ອງການພະນັກງານໃນຂະແໜງການນີ້ແນວໃດ?

ແນ່ນອນວ່າ ໃນທຸກໆສາຍອາຊີບ, ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈ້າງງານລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດສະເພາະດ້ານເພື່ອເລີ່ມວຽກ, ເຊິ່ງ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານກໍເຊັ່ນກັນ.

ສະນັ້ນ ການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ມີທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ຜູ້ຈ້າງງານຕ້ອງການ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ນ້ອງໆຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄປໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຊິ່ງທັກສະຕ່າງໆທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼື ຜູ້ຈ້າງງານຕ້ອງການນັ້ນ ນ້ອງໆສາມາດສ້າງໄດ້ ດ້ວຍການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານນັ້ນເອງ. ເວົ້າໄດ້ວ່າ ຖ້າກຽມໂຕດີ, ມີທັກສະ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ນ້ອງໆກໍມີໄຊໄປກວ່າເຄິ່ງແລ້ວ.

ຢູ່ລາວເຮົາມີບ່ອນໃດແດ່ທີ່ນ້ອງໆສາມາດເລືອກຮຽນກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້?

ມີຫຼາຍບ່ອນເລີຍລະ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວກໍມີເກືອບໃນທຸກແຂວງໃນລາວ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນບັນດາວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ເລືອກຮຽນກັນ.

ສາມາດຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານສຶກສາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ທີ່ Facebook ເຈົ້າພາບທີ່ດີເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ https://www.facebook.com/thlaos ຫຼື ເວັບໄຊ https://www.thlaos.edu.la/

ທັງໝົດນັ້ນກໍເປັນເລື່ອງລາວດີໆທີ່ພວກເຮົານຳເອົາມາຝາກກັນ. ກໍຫວັງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບນ້ອງໆທີ່ກຳລັງເລືອກສາຍຮຽນ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນພາບກ່ຽວກັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກຮຽນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 30 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 30 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 26 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 26 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ 8 ສິງຫາ 2022 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ເປີດໂຕ ຢາງລົດ MICHELIN Pilot Sport 5 ປະສິດທິພາບປະສານຄວາມສະປອດ ອາຍຸໃຊ້ງານຍາວນານ-ສວຍງາມ

ເປີດໂຕ ຢາງລົດ MICHELIN Pilot Sport 5 ປະສິດທິພາບປະສານຄວາມສະປອດ ອາຍຸໃຊ້ງານຍາວນານ-ສວຍງາມ

ເຊົາມູຟອອນເປັນວົງມົນ! ເຂົ້າໃຈ 5 ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມເສຍໃຈ ຮັບມືອາການຊໍ້າໃຈຈາກຄວາມຮັກ

ເຊົາມູຟອອນເປັນວົງມົນ! ເຂົ້າໃຈ 5 ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມເສຍໃຈ ຮັບມືອາການຊໍ້າໃຈຈາກຄວາມຮັກ

ວິທີການຮັບມືອາການຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກການພັກຍາວ

ວິທີການຮັບມືອາການຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກການພັກຍາວ

ຝຶກງານ Work from home ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແນວໃດ?

ຝຶກງານ Work from home ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແນວໃດ?

ຝຶກງານຄວນໄດ້ຫຍັງຕິດໂຕແດ່? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາແບບເຮົາຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຝຶກງານ

ຝຶກງານຄວນໄດ້ຫຍັງຕິດໂຕແດ່? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາແບບເຮົາຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຝຶກງານ

13 ຄຳທີ່ຄົນລາວຄວນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາມທັນກະແສໂລກ ກ່ອນກ້າວເຂົ້າປີ 2022

13 ຄຳທີ່ຄົນລາວຄວນຮູ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາມທັນກະແສໂລກ ກ່ອນກ້າວເຂົ້າປີ 2022

ອີຊູຊຸສົ່ງທ້າຍປີ ເປີດໂຕກະບະລຸ້ນໃໝ່ “NEW! ISUZU D-MAX” ຜູ້ນຳແຫ່ງໂລກກະບະ...ເໜືອຂີດຈຳກັດ

ອີຊູຊຸສົ່ງທ້າຍປີ ເປີດໂຕກະບະລຸ້ນໃໝ່ “NEW! ISUZU D-MAX” ຜູ້ນຳແຫ່ງໂລກກະບະ...ເໜືອຂີດຈຳກັດ

ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ? ລອງເອົາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ ເພາະສາມາດເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຜົນແທ້

ຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ? ລອງເອົາວິທີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ ເພາະສາມາດເພີ່ມຄວາມສຸກໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຜົນແທ້

ມິຊລິນ ພູມໃຈນຳສະເໜີ MICHELIN LTX TRAIL ເພື່ອຈັບຕະຫຼາດລົດກະບະສູງ ແລະ ລົດ SUV ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ

ມິຊລິນ ພູມໃຈນຳສະເໜີ MICHELIN LTX TRAIL ເພື່ອຈັບຕະຫຼາດລົດກະບະສູງ ແລະ ລົດ SUV ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

5 ເຕັກນິກເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ບອກລາສະມາທິສັ້ນ

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ