ວັນພະຫັດ ທີ 23 ກັນຍາ 2021

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ເຕັກນິກການຮຽນອີກໜຶ່ງຢ່າງທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ແມ່ນ ການຈື່ຈຳ Prefix ຫຼື Suffix.

Prefix ແມ່ນຄຳທີ່ຕື່ມໃສ່ທາງໜ້າຄຳຫຼັກ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຄຳປ່ຽນໄປຈາກເດີມ. ຄຳສັບໃນພາສາອັງກິດນັ້ນມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຖ້າເຮົາຈື່ Prefix ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເດົາຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ ຫຼື ຮູ້ຈັກຄຳສັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກຫຼາຍຮ້ອຍຫຼາຍພັນຄຳ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເລົ່າໃຫ້ເມື່ອ.

ສະນັ້ນມື້ນີ້ muan.la ຈຶ່ງຂໍນຳເອົາຕົວຢ່າງ Prefix ພ້ອມທັງຄວາມໝາຍຕ່າງໆມາແນະນຳໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນໄດ້ຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມໆກັນ.

 1. Negative Prefixes: Prefix ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມໝາຍ​ທາງ​ປະຕິເສດ un- (ກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່), non- (ບໍ່), in-, il-, im-, in- (ບໍ່), dis- (ບໍ່), a- (ຂາດ, ບໍ່​ມີ)
 • Unfair = ບໍ່ຍຸຕິທຳ
 • Unwise = ບໍ່​ສະຫຼາດ
 • Unexpected = ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ​ມາ​ກ່ອນ
 • Non-Christian = ບໍ່​ນັບ​ຖື​ສາສະໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​
 • Impossible = ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້
 • Illogical = ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ
 • Irregular = ບໍ່​ປົກກະຕິ
 • Disobey = ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ
 • Amoral = ຂາດ​ສິນລະທຳ

 1. Pejorative Prefixes: Prefix ທີ່​ມີ​ຄວາມໝາຍ​ໃນ​ທາງ​ລົບ ຄື ເລວ ຜິດ ບໍ່​ດີ (mis-, mal-, pseudo-) ເຊັ່ນ:
 • misconception = ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຜິດ
 • misfortune = ໂຊກ​ບໍ່​ດີ
 • malfunction = ການເຮັດ​ໜ້າທີ່​ຜິດ​ປົກກະຕິ
 1. Number Prefixes: Prefix ທີ່​ມີ​ຄວາມໝາຍ​ກ່ຽວກັບ​ຈຳນວນ uni- (ໜຶ່ງ), bi-(ສອງ), tri-(ສາມ), multi-(ຫຼາກ​ຫຼາຍ) ເຊັ່ນ
 • unicorn = ມ້າ​ເຂົາ​ດຽວ
 • bi-lingual = ສອງ​ພາສາ
 • trilingual = ສາມ​ພາສາ
 • multi-color = ຫຼາກ​ສີ
 1. Prefixes of degree or size: Prefix ທີ່​ບອກ​ຂະໜາດ super- (ເໜືອກ​ວ່າ, ຫຼາຍກວ່າ), over- (ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ)
 • Superman = ເໜືອ​ມະນຸດ
 • Supernatural = ເໜືອ​ທຳມະຊາດ
 • Supersonic = ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ
 • Overdo = ເຮັດ​ຫຼາຍເກີນ​ໄປ
 • Overdrive = ຂັບ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ
 1. Locative Prefixes: Prefix ບອກ​ຕຳແໜ່ງ​ທີ່​ຕັ້ງ sub- (ໃຕ້), inter- (ລະຫວ່າງ, ທ່າມ​ກາງ)
 • Subway = ໃຕ້​ດິນ
 • Subsoil = ໃຕ້​ຜິວ​ດິນ
 • Subconscious = ໃຕ້​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ
 • Submarine = ໃຕ້​ນ້ຳ
 • International = ລະຫວ່າງ​ຊາດ
 • Inter-continental = ລະຫວ່າງ​ທະວີບ
 • Intermarry = ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງ​ສອງ​ຕະກູນ
 1. Prefixes of Atitude: Prefix ທີ່​ບົ່ງ​ບອກ​ຄວາມໝາຍ​ທາງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ anti- (ຕໍ່​ຕ້ານ), pro- (ຮ່ວມ​ດ້ວຍ, ຢູ່​ຝ່າຍ)
 • Antibody = ວັດ​ຖຸ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ
 • Anti-war = ຕໍ່​ຕ້ານ​ສົງຄາມ
 • Anti-social = ຕໍ່​ຕ້ານ​ສັງຄົມ
 • Pro-Japanese = ຢູ່​ຝ່າຍ​ຍີ່​ປຸ່ນ
 • Pro-Communist = ຝ່າຍ​ກອມມູ​ນິ​ດ
 1. Prefixes of Time and Order: Prefix ທີ່​ບົ່ງ​ບອກໄລຍະ​ເວລາ​ກ່ອນ​ຫຼັງ fore- (ກ່ອນ), pre- (ກ່ອນ), post- (ຫຼັງ), re- (ຊ້ຳ​ອີກ)
 • Pre-war = ກ່ອນ​ສົງຄາມ
 • Pre-school = ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ
 • Prejudge = ຕັດ​ສິນ​ກ່ອນ
 • Prearrange = ຈັດ​ກຽມ​ໄວ້​ກ່ອນ
 • Post-war = ຫຼັງ​ສົງຄາມ
 • Post-election = ຫຼັງ​ການເລືອກຕັ້ງ
 • Reread = ອ່ານ​ອີກ​ເທື່ອ
 • Retell = ເລົ່າ​ອີກ​ເທື່ອ
 • Rebuild = ສ້າງ​ອີກ​ເທື່ອ
 • Resell = ຂາຍ​ຕໍ່
 1. Conversion Prefix: prefixes ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມໝາຍ​ວ່າ “ເຮັດໃຫ້… ….ຢູ່​ໃນ​ອາການ… ….” be- (ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນແບບນີ້), en-, em- (ເຮັດໃຫ້)
 • Befriend = ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນໝູ່​ເພື່ອນ
 • Becalm = ເຮັດໃຫ້​ສະຫງົບ
 • Bewitch = ເຮັດໃຫ້​ຫຼົງສະເໜ່
 • Empower = ເຮັດໃຫ້​ມີ​ອຳນາດ
 • Enslave = ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນ​ຂ້າທາດ
 • Enlighted = ເຮັດໃຫ້​ສະຫວ່າງ
 1. Reversative prefixes ໝາຍ​ເຖິງ prefix ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມໝາຍ​ກົງກັນຂ້າມ​ກັບຄວາມໝາຍ​ເດີມ un- (ປີ້ນ​ກັນ), de- (ປີ້ນ​ກັນ, ກຳຈັດ), dis- (ບໍ່)
 • Undo = ບໍ່​ເຮັດ
 • Unwrap = ບໍ່​ໄດ້​ຫໍ່
 • Decentralize = ກະ​ຈາຍ​ອຳນາດ
 • Decode = ຖອດ​ລະ​ຫັດ
 • Disconnect = ບໍ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່
 • Discontent = ບໍ່​ພໍ​ໃຈ
 1. Other prefixes ໝາຍ​ເຖິງ prefix ອື່ນ​ໆ ທີ່​ບໍ່​ອາດຈະ​ຈັດ​ເຂົ້າ​ຢູ່ໃນ​ກຸ່ມ​ໃດ​ໆເບື້ອງ​ຕົ້ນ
 • Auto- = ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ
 • Neo- = ໃໝ່
 • Proto- = ກ່ອນ, ດັ່ງ​ເດີມ
 • Semi- = ເຄິ່ງ
 • Autocar = ລົດຍົນເຊິ່ງ​ແລ່ນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ
 • Autocracy = ໜັງສື​ທີ່​ຂຽນ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ
 • Neo-Classic = ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະຍະ​ກຳ​ໃໝ່
 • Prototype = ຕົ້ນ​ຕະກູນ
 • Semi-circle = ເຄິ່ງ​ວົງມົນ
Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : y-hub

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ