ວັນອັງຄານ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2023

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ໃນໄລຍະທີ່ຍັງເກີດວິກິດເສດຖະກິດບໍ່ຄ່ອຍດີ ເນື່ອງຈາກບັນຫາພະຍາດລະບາດ ຄືກັບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການ ກໍອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ຍາກຈະຫຼີກລ້ຽງໄດ້. ແຕ່ການວ່າງງານນັ້ນນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນແລ້ວ, ຍັງອາດນຳມາເຊິ່ງບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ເພາະຄວາມເຄັ່ງຄຽດທີ່ຫຸ້ມເຂົ້າມາໄດ້ອີກດ້ວຍ. ເຮົາເລີຍຢາກຈະມາແນະນຳ ແນວທາງໃນການຮັບມືກັບ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດຂອງທ່ານ.

ການວ່າງງານ ສົ່ງຜົນແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ?

ການວ່າງງານນັ້ນຈັດໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊີວິດຫຼາຍໆຄົນ ເພາະສົ່ງຜົນໂດຍກົງກັບບັນຫາເລື່ອງປາກທ້ອງ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼາຍທີ່ຈະນຳໄປສູ່ບັນຫາພະຍາດຊຶມເສົ້າ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂ້າໂຕຕາຍໄດ້. ຈາກສະຖິຕິພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າງງານນັ້ນມີໂອກາດສູງທີ່ຈະເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ກຳລັງມີວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງອີກດ້ວຍ.

ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານນັ້ນຈຶ່ງຜົນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ມີດັ່ງນີ້:

ຄວາມຍາກລຳບາກໃນການຫາຊື້ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດ ການທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດໄດ້ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ມຫົ່ມ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື ືທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຜູ້ທີ່ວ່າງງານຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຂົນຂວາຍເພື່ອຈະໄດ້ເຕີມເຕັມຄວາມຈຳເປັນເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດເສຍໄດ້.

ມີປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ອື່ນນ້ອຍລົງ ຜູ້ທີ່ວ່າງງານມັກຈະມີຄວາມອາຍ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພົບຫາກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບເຈິກັບຄົນອື່ນຫຼາຍເທົ່າກັບຕອນມີວຽກເຮັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ຫົດຫູ່ ແລະ ອາລົມບໍ່ດີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ການເຮັດວຽກງານນັ້ນເປັນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ, ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນວ່າ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນຫຍັງ. ການວ່າງງານຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສູນເສຍເປົ້າໝາຍນັ້ນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກຂາດຄວາມໝາຍໃນການມີຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈິດຕົກ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດເສຍໄດ້.

ຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ບໍ່ດີ ບາງຄົນອາດຈະຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມຄື ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຫາວຽກ, ຫາລາຍໄດ້, ຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ຫຼື ຫາວິທີທີ່ຈະໃຫ້ຕົວເອງຫຼຸດພົ້ນຈາກພາວະວ່າງງານນັ້ນ ແຕ່ອາດຈະຫັນໄປຫາເຄື່ອງດື່ມຶນເມົາ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແທນ ກາຍເປັນການເສຍທັງສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດແທນ.

ຫົນທາງໃນການຮັບມືກັບ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ

ເຮົາມີວິທີດີໆ ທີ່ຈະຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

  • ຍອມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງ

ຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າເສຍໃຈນັ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າໃຜຫາກຕ້ອງສູນເສຍວຽກຢ່າງກະທັນຫັນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ກໍຕ້ອງຮູ້ສຶກຫຼົງທາງ, ໄຮ້ຫົນທາງ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກ ແລະ ເສຍໃຈກັນທັງນັ້ນ. ການທີ່ເຮົາຈະສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງສາມາດຍອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າເສຍໃຈເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ. ເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ຄວາມເສົ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  • ຕັ້ງສະຕິ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ຄວາມກັງວົນຈາກການວ່າງງານ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດເລືອກຍ່າງໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ດີ ແລະ ເບິ່ງໃຫ້ຮອບດ້ານ ກ່ອນທີ່ຈະລົງມືຕັດສິນໃຈ ຫຼື ກະທຳການໃດໆ.

  • ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຈົ້າບໍ່ຄວນຈະຮູ້ສຶກອາຍທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ທັງຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ. ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນທີ່ຈະເພິ່ງພາພວກເຂົາຫຼາຍເກີນໄປຈົນກາຍເປັນພາລະໃຫ້ກັບອີກຝ່າຍ. ເພາະຢ່າລືມວ່າພວກເຂົາກໍອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະເສດຖະກິດແບບນີ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

  • ຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ

ຊອກຫາຫົນທາງທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂສະຖານະການທີ່ເຈົ້າກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ: ຊອກຫາວຽກໃໝ່, ຫາລາຍໄດ້ເສີມ ຫຼື ພະຍາຍາມເພີ່ມທັກສະຂອງຕົວເອງ ທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍຈຸນເຈືອໃຫ້ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ. ເຖິງວ່າວຽກນັ້ນອາດຈະບໍ່ມີໃຫ້ເລືອກເທົ່າໃດ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າສາມາດກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : hellokhunmor

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 6 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 5 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 5 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 2 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 2 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 1 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 1 ມິຖຸນາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 31 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 31 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 30 ພຶດສະພາ ປີ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 30 ພຶດສະພາ ປີ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 29 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 26 ພືດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 26 ພືດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 25 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 24 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 24 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 23 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 23 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 22 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 22 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 19 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ 19 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 18 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 17 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ 17 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 15 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 15 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 12 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 11 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 11 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 10 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ອ່ານດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 10 ພຶດສະພາ 2023 ຕາມແຕ່ລະວັນເກີດ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ