ວັນອາທິດ ທີ 26 ກັນຍາ 2021

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ໃນໄລຍະທີ່ຍັງເກີດວິກິດເສດຖະກິດບໍ່ຄ່ອຍດີ ເນື່ອງຈາກບັນຫາພະຍາດລະບາດ ຄືກັບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການ ກໍອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ຍາກຈະຫຼີກລ້ຽງໄດ້. ແຕ່ການວ່າງງານນັ້ນນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນແລ້ວ, ຍັງອາດນຳມາເຊິ່ງບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ເພາະຄວາມເຄັ່ງຄຽດທີ່ຫຸ້ມເຂົ້າມາໄດ້ອີກດ້ວຍ. ເຮົາເລີຍຢາກຈະມາແນະນຳ ແນວທາງໃນການຮັບມືກັບ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດຂອງທ່ານ.

ການວ່າງງານ ສົ່ງຜົນແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ?

ການວ່າງງານນັ້ນຈັດໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາໃຫຍ່ໃນຊີວິດຫຼາຍໆຄົນ ເພາະສົ່ງຜົນໂດຍກົງກັບບັນຫາເລື່ອງປາກທ້ອງ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫຼາຍທີ່ຈະນຳໄປສູ່ບັນຫາພະຍາດຊຶມເສົ້າ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂ້າໂຕຕາຍໄດ້. ຈາກສະຖິຕິພົບວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າງງານນັ້ນມີໂອກາດສູງທີ່ຈະເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ກຳລັງມີວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງອີກດ້ວຍ.

ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານນັ້ນຈຶ່ງຜົນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດ ມີດັ່ງນີ້:

ຄວາມຍາກລຳບາກໃນການຫາຊື້ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດ ການທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ຊີວິດໄດ້ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ມຫົ່ມ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື ືທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຜູ້ທີ່ວ່າງງານຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຂົນຂວາຍເພື່ອຈະໄດ້ເຕີມເຕັມຄວາມຈຳເປັນເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດເສຍໄດ້.

ມີປະຕິສຳພັນກັບຜູ້ອື່ນນ້ອຍລົງ ຜູ້ທີ່ວ່າງງານມັກຈະມີຄວາມອາຍ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະຕິດຕໍ່ພົບຫາກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນຮູ້ຈັກ ຫຼື ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພົບເຈິກັບຄົນອື່ນຫຼາຍເທົ່າກັບຕອນມີວຽກເຮັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ຫົດຫູ່ ແລະ ອາລົມບໍ່ດີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ການເຮັດວຽກງານນັ້ນເປັນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ, ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນວ່າ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນຫຍັງ. ການວ່າງງານຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສູນເສຍເປົ້າໝາຍນັ້ນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກຂາດຄວາມໝາຍໃນການມີຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຈິດຕົກ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດເສຍໄດ້.

ຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້ບໍ່ດີ ບາງຄົນອາດຈະຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມຄື ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຫາວຽກ, ຫາລາຍໄດ້, ຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ຫຼື ຫາວິທີທີ່ຈະໃຫ້ຕົວເອງຫຼຸດພົ້ນຈາກພາວະວ່າງງານນັ້ນ ແຕ່ອາດຈະຫັນໄປຫາເຄື່ອງດື່ມຶນເມົາ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແທນ ກາຍເປັນການເສຍທັງສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດແທນ.

ຫົນທາງໃນການຮັບມືກັບ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ

ເຮົາມີວິທີດີໆ ທີ່ຈະຮັບມືກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາຕໍ່ສຸຂະພາບຈິດໄດ້ ດັ່ງນີ້:

  • ຍອມຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງ

ຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າເສຍໃຈນັ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ບໍ່ວ່າໃຜຫາກຕ້ອງສູນເສຍວຽກຢ່າງກະທັນຫັນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ກໍຕ້ອງຮູ້ສຶກຫຼົງທາງ, ໄຮ້ຫົນທາງ, ເຮັດຫຍັງບໍ່ຖືກ ແລະ ເສຍໃຈກັນທັງນັ້ນ. ການທີ່ເຮົາຈະສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງສາມາດຍອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກເສົ້າເສຍໃຈເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ. ເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ຄວາມເສົ້າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

  • ຕັ້ງສະຕິ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດ ແລະ ຄວາມກັງວົນຈາກການວ່າງງານ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດເລືອກຍ່າງໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ດີ ແລະ ເບິ່ງໃຫ້ຮອບດ້ານ ກ່ອນທີ່ຈະລົງມືຕັດສິນໃຈ ຫຼື ກະທຳການໃດໆ.

  • ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຈົ້າບໍ່ຄວນຈະຮູ້ສຶກອາຍທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ທັງຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ. ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນທີ່ຈະເພິ່ງພາພວກເຂົາຫຼາຍເກີນໄປຈົນກາຍເປັນພາລະໃຫ້ກັບອີກຝ່າຍ. ເພາະຢ່າລືມວ່າພວກເຂົາກໍອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາວະເສດຖະກິດແບບນີ້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ.

  • ຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ

ຊອກຫາຫົນທາງທີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂສະຖານະການທີ່ເຈົ້າກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ: ຊອກຫາວຽກໃໝ່, ຫາລາຍໄດ້ເສີມ ຫຼື ພະຍາຍາມເພີ່ມທັກສະຂອງຕົວເອງ ທີ່ຈະສາມາດຊ່ວຍຈຸນເຈືອໃຫ້ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ. ເຖິງວ່າວຽກນັ້ນອາດຈະບໍ່ມີໃຫ້ເລືອກເທົ່າໃດ ແຕ່ຢ່າງນ້ອຍກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າສາມາດກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້.

Advertisement Replay Ad

ຂໍຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນ : hellokhunmor

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ລວມສາລະພັດວິທີແກ້ອາການຂີ້ລືມ ງ່າຍໆ ໄດ້ຜົນແທ້

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ