ວັນອາທິດ ທີ 19 ກັນຍາ 2021

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

Startup ແມ່ນຫຍັງ?

ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດແມ່ນບໍ? ແລ້ວຖ້າຜູ້ທີ່ເລີ່ມເຮັດ Startup ນີ້ຕ້ອງປະສົບຜົນສໍາເລັດໝົດທຸກຄົນບໍ?

ມີຫຼາຍກຸ່ມຄົນທີ່ເລີ່ມທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ແຕ່ກໍໄປບໍ່ລອດ.

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເລີ່ມກ້າວຂາເຂົ້າສູ່ວົງການນີ້ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າ Startup ທີ່ທ່ານກໍາລັງຈະເຮັດຢູ່ນີ້ນັ້ນຕ້ອງມີອົງປະກອບຫຍັງແນ່ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້.

ການເຮັດ Start up ບໍ່ແມ່ນທ່ານຈະມີພຽງເງີິນເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້ບຸກຄົນໃນທີມຂອງທ່ານກໍຕ້ອງກຽມພ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເວົ້າງ່າຍໆກໍແມ່ນການທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະໄປໄດ້ໄກທ່ານຕ້ອງມີທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແນວທາງໃນທາງດຽວກັນນັ້ນເອງ.

ທຸລະກິດ Start up ຈະດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີນັ້ນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 6 ອົງປະກອບຫຼັກໆຄື:

 1. CEO (Chief Executive Officer)

ແມ່ນຜູ້ນໍາຂອງທີມ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປໃນທິດທາງໃດ

ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການເຊື່ອໝັ້ນໂຕເອງ, ກ້າທີ່ຈະຝັນໃນສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງການ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນຈະແນມເບິ່ງວ່າເປັນແນວໃດ ເພາະຖ້າເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະເຮັດໄດ້ລູກທີມກໍຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຮົາເຊັ່ນກັນ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆກໍຈະມີ:

 • ການວາງແຜນກົນລະຍຸດ ແລະ ທິດທາງຂອງບໍລິສັດ.

 • ກໍານົດວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນອົງກອນ.

 • ຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງສໍາຄັນຕ່າງໆ.

 • ໃສ່ໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຝາຍໃນບໍລິສັດ, ນັກລົງທຶນຈົນຮອດລູກຄ້າ.

 1. CPO (Chief Product Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດຕົນເອງດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າປັນຫາຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂໃນທີ່ສຸດ. ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ກ້າຄິດກ້າຝັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຝັນນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຕ້ອງແນມໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດນັ້ນເປັນແນວໃດ ເພື່ອເຮັດຜະລິດຕະພັນອອກມາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆແມ່ນ:

 • ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄາດການຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ.

 • ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ວ່າສິນຄ້ານັ້ນແກ້ໄຂບັນຫາຫຍັງ ແລະ ໃຜຄືກຸ່ມລູກຄ້າ.

 • ຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າທີ່ພິຈາລະນະຈາກຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

 1. CTO (Chief Technical Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ລົງມືສ້າງຜະລິດຕະພັນນັ້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ຈັດການກັບບັນຫາທາງເຕັກນິກ ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂ້ອນຂ້າງສູງແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນ:

 • ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

 • ວາງແຜນການໃຊ້ງານຊັບພະຍາກອນທາງເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເຮັດກຳໄລໄດ້ສູງສຸດ.

 • ເບິ່ງແຍງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

 • ສຶກສາ ແລະ ປະຍຸກເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ.

 1. CSO (Chief Sales Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ພ້ອມຈະຂາຍທຸກຢ່າງທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດປ່ຽນເປັນກໍາໄລ, ເປັນຄົນທີ່ທັກສະໃນການເວົ້າໂນມນ້າວເພື່ອປິດການຂາຍ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆແມ່ນ:

 • ຕັ້ງເປົ້າຍອດການຂາຍ.

 • ວາງກົນລະຍຸດການຂາຍ.

 • ວິເຄາະ Performance ຂອງບໍລິສັດຕົນ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງ

 1. CMO (Chief Marketing Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ເບິ່ງວຽກດ້ານການຕະຫຼາດ, ການໂຄສະນາ ແລະ ຕົວຕົນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດທີ່ທໍາມະດາແຕ່ຟັງແລ້ວໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າພິເສດ, ມີທັກສະການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ສ້າງພາບລັກໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນ:

 • ເບິ່ງແຍງດ້ານການຫາລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າລວມເຖິງການມີປະຕິສໍາພັນໃນການຕິຕາມລູກຄ້າຢູ່ຕະຫຼອດ.

 • ການປະຊາສໍາພັນ.

 • ການກໍານົດພາບລັກຂອງຜະລິດຕະພັນ.

 • ວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນການຕະຫຼາດ.

 1. CFO (Chief Financial Officer)

ນັກການເງິນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ນໍາເອົາທຶນມາສ້າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນທີມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ວາງແຜນການຂະຫຍາຍກິດຈະການຕ່າງໆ. ​ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຮູ້ຈັກສັນຫາວິທີການໃໝ່ໆໃນການສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ກັບບໍລິສັກ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນ:

 • ກະກຽມງົບປະມານ.

 • ເບິ່ງແຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ກໍາໄລ, ຂາດທຶນ.

 • ວິເຄາະ ແລະ ເຮັດລາຍງານດ້ານການເງິນ.

 • ວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນໃນອະນາຄົດ.


ຂຽນໂດຍ: J’daisy

 

 

Advertisement Replay Ad
ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ