ວັນອາທິດ ທີ 9 ພຶດສະພາ 2021

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

Startup ແມ່ນຫຍັງ?

ການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດແມ່ນບໍ? ແລ້ວຖ້າຜູ້ທີ່ເລີ່ມເຮັດ Startup ນີ້ຕ້ອງປະສົບຜົນສໍາເລັດໝົດທຸກຄົນບໍ?

ມີຫຼາຍກຸ່ມຄົນທີ່ເລີ່ມທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ແຕ່ກໍໄປບໍ່ລອດ.

ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເລີ່ມກ້າວຂາເຂົ້າສູ່ວົງການນີ້ທ່ານຕ້ອງຮູ້ກ່ອນວ່າ Startup ທີ່ທ່ານກໍາລັງຈະເຮັດຢູ່ນີ້ນັ້ນຕ້ອງມີອົງປະກອບຫຍັງແນ່ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້.

ການເຮັດ Start up ບໍ່ແມ່ນທ່ານຈະມີພຽງເງີິນເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະສາມາດເຮັດໄດ້ບຸກຄົນໃນທີມຂອງທ່ານກໍຕ້ອງກຽມພ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເວົ້າງ່າຍໆກໍແມ່ນການທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະໄປໄດ້ໄກທ່ານຕ້ອງມີທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແນວທາງໃນທາງດຽວກັນນັ້ນເອງ.

ທຸລະກິດ Start up ຈະດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີນັ້ນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ 6 ອົງປະກອບຫຼັກໆຄື:

 1. CEO (Chief Executive Officer)

ແມ່ນຜູ້ນໍາຂອງທີມ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປໃນທິດທາງໃດ

ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການເຊື່ອໝັ້ນໂຕເອງ, ກ້າທີ່ຈະຝັນໃນສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງການ ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນອື່ນຈະແນມເບິ່ງວ່າເປັນແນວໃດ ເພາະຖ້າເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະເຮັດໄດ້ລູກທີມກໍຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເຮົາເຊັ່ນກັນ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆກໍຈະມີ:

 • ການວາງແຜນກົນລະຍຸດ ແລະ ທິດທາງຂອງບໍລິສັດ.

 • ກໍານົດວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄຸນຄ່າໃນອົງກອນ.

 • ຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງສໍາຄັນຕ່າງໆ.

 • ໃສ່ໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຝາຍໃນບໍລິສັດ, ນັກລົງທຶນຈົນຮອດລູກຄ້າ.

 1. CPO (Chief Product Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດຕົນເອງດີທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າປັນຫາຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂໃນທີ່ສຸດ. ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ກ້າຄິດກ້າຝັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຝັນນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຕ້ອງແນມໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດນັ້ນເປັນແນວໃດ ເພື່ອເຮັດຜະລິດຕະພັນອອກມາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆແມ່ນ:

 • ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄາດການຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ.

 • ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ວ່າສິນຄ້ານັ້ນແກ້ໄຂບັນຫາຫຍັງ ແລະ ໃຜຄືກຸ່ມລູກຄ້າ.

 • ຕັ້ງລາຄາສິນຄ້າທີ່ພິຈາລະນະຈາກຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

 1. CTO (Chief Technical Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ລົງມືສ້າງຜະລິດຕະພັນນັ້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ຈັດການກັບບັນຫາທາງເຕັກນິກ ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂ້ອນຂ້າງສູງແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນ:

 • ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

 • ວາງແຜນການໃຊ້ງານຊັບພະຍາກອນທາງເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເຮັດກຳໄລໄດ້ສູງສຸດ.

 • ເບິ່ງແຍງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

 • ສຶກສາ ແລະ ປະຍຸກເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ.

 1. CSO (Chief Sales Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ພ້ອມຈະຂາຍທຸກຢ່າງທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດປ່ຽນເປັນກໍາໄລ, ເປັນຄົນທີ່ທັກສະໃນການເວົ້າໂນມນ້າວເພື່ອປິດການຂາຍ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກໆແມ່ນ:

 • ຕັ້ງເປົ້າຍອດການຂາຍ.

 • ວາງກົນລະຍຸດການຂາຍ.

 • ວິເຄາະ Performance ຂອງບໍລິສັດຕົນ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງ

 1. CMO (Chief Marketing Officer)

ຄືບຸກຄົນທີ່ເບິ່ງວຽກດ້ານການຕະຫຼາດ, ການໂຄສະນາ ແລະ ຕົວຕົນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດທີ່ທໍາມະດາແຕ່ຟັງແລ້ວໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າພິເສດ, ມີທັກສະການເລົ່າເລື່ອງ ແລະ ສ້າງພາບລັກໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນ:

 • ເບິ່ງແຍງດ້ານການຫາລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າລວມເຖິງການມີປະຕິສໍາພັນໃນການຕິຕາມລູກຄ້າຢູ່ຕະຫຼອດ.

 • ການປະຊາສໍາພັນ.

 • ການກໍານົດພາບລັກຂອງຜະລິດຕະພັນ.

 • ວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນການຕະຫຼາດ.

 1. CFO (Chief Financial Officer)

ນັກການເງິນ ເປັນບຸກຄົນທີ່ນໍາເອົາທຶນມາສ້າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໃນທີມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ວາງແຜນການຂະຫຍາຍກິດຈະການຕ່າງໆ. ​ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຮູ້ຈັກສັນຫາວິທີການໃໝ່ໆໃນການສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ກັບບໍລິສັກ.

ໜ້າທີ່ຫຼັກແມ່ນ:

 • ກະກຽມງົບປະມານ.

 • ເບິ່ງແຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ກໍາໄລ, ຂາດທຶນ.

 • ວິເຄາະ ແລະ ເຮັດລາຍງານດ້ານການເງິນ.

 • ວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນໃນອະນາຄົດ.


ຂຽນໂດຍ: J’daisy

 

 

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ