ວັນອາທິດ ທີ 9 ພຶດສະພາ 2021

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ພະຍາດລະບາດຢ່າງ ຍັງຄົງແພ່ລະບາດໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນກໍຖືກເລັ່ງຜະລິດອອກມາເພື່ອມາປ້ອງກັນມະນຸດໂລກຈາກພະຍາດຮ້າຍນີ້ເຊິ່ງແຜ່ລະບາດມາຕັ້ງແຕ່ປາຍປີ 2019 ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ສຳລັບໃນຕອນນີ້ ກໍມີວັກຊີນຫຼາຍໂຕທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ 2019 ແລະ ລາວເຮົາກໍໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ວັກຊີນຈຳນວນໜຶ່ງແກ່ກຸ່ມສ່ຽງແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຂະຫຍາຍໃຫ້ວັກຊີນກັບປະຊາຊົນກຸ່ມອື່ນໆໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດນີ້ໄດ້ມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຄັກແດ່ ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ muan.la ຈະໄດ້ພາທຸກຄົນໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນອະນາຄົດ.

ວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນລາວມີຄວາມປອດໄພບໍ່?

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ການນຳເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ອນ ໂດຍຕ້ອງມີເລກກຸ່ມຜະລິດ, ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກກ່ອນ. ສ່ວນວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດໃໝ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງກຳລັງລະບາດໃນປັດຈຸບັນ, ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກຳມາທິການປຶກສາແຫ່ງຊາດສຳລັບວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອົງການອະນາໄມໂລກຈຶ່ງນຳໃຊ້ໄດ້.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ວັກຊີນທີ່ຈະສາມາດນຳເຂົ້າມາໃຊ້ໃນລາວນັ້ນ ທຸກຊະນິດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກແລ້ວ ຈຶ່ງສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພໃນລະດັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ວັກຊີນກັນພະຍາດມີຈັກແບບ?

ໃນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງໝວດວັກຊີນກັນພະຍາດອອກເປັນ 4 ໝວດຄື:

  • ເຊື້ອທີ່ມີຊີວິດ (Attenuated) ເຊິ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລະໂຣກ ທີ່ຖືກປ່ຽນສະພາບໃຫ້ອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້.
  • ເຊື້ອຕາຍ (Inactivated) ເຊິ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລະໂຣກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍວິທີທາງດ້ານການແພດ.
  • ເຊື້ອບໍລິສຸດ (Subunit) ເຊິ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກຊິ້ນສ່ວນເຊິ່ງເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍໆຂອງເຊື້ອພະຍາດ.
  • ສິ່ງສະກັດຈາກທາດພິດ (Toxoid) ເຊິ່ງຖືກປຸງແຕ່ງມາຈາກການສະກັດທາດພິດຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້.

ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນໝົດທຸກຄົນບໍ?

ການໃຫ້ວັກຊີນມີ 2 ແບບຄື: ແບບບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ.

ສຳລັບແບບບັງຄັບໝາຍຄວາມວ່າ ລັດກຳນົດໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ກຳນົດໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ, ໂປລິໂອ, ຄໍຕີບ, ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ຕັບອັກເສບ ບີ, ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ປອດອັກເສບຮ້າຍແຮງ, ສະໝອງອັກເສບຍີ່ປຸ່ນ, ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ, ກັນຖອກທ້ອງ, ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ, ກັນບາດທະຍັກ ແລະ ຄໍຕີບ ໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ. ນອກຈາກນີ້ການໃຫ້ວັກຊີນແບບບັງຄັບນີ້ອາດມີການເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພ້ອມນີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອແພ່ລາມເປັນວົງກວ້າງ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການລະບາດຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດນັ້ນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ, ເຊິ່ງໂຄວິດ-19 ກໍນອນຢູ່ໃນກໍລະນີນີ້.

ສ່ວນການໃຫ້ວັກຊີນແບບສະໝັກໃຈແມ່ນ ພົນລະເມືອງສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ໂດຍສະໝັກໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວັກຊີນກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດຕາມລະດູການ, ພະຍາດວໍ້ ແລະ ອື່ນໆຕາມທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອະນຸຍາດ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີບາງພະຍາດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໝົດທຸກຄົນ ເພາະລັດບັງຄັບ ແລະ ມີບາງພະຍາດທີ່ລັດບໍ່ໄດ້ບັງຄັບ ຈຶ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບທຸກຄົນ.

ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດແລ້ວເກີດເຫດປະຕິປັກ ເຊັ່ນ ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈະມີການຄຸ້ມຄອງແນວໃດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດການປະຕິປັກ (ອາການຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ, ອາການຮ່ວມທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຂອງຜູ້ຮັບວັກຊີນ), ຄະນະກຳມະການກວດກາຫາສາເຫດການປະຕິປັກກ່ຽວພັນກັບການໃຊ້ຢາ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດອື່ນ ຈະລົງຕິດຕາມກວດກາ, ສືບຄົ້ນຫາສາເຫດ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຊາບ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂທາງກົດໝາຍ. ລັດຈະຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ພິການ ຫຼື ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

ທັງໝົດນັ້ນກໍຄືຄວາມຮູ້ບາງສ່ວນກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ. ກ່ອນທີ່ຈະຮອດມື້ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ກໍເອົາເວລາມາສຶກສາໄວ້ ຈະໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.


ບົດໂດຍ: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

"ໄຂ້ໃຈ" ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ ການແພດຍຸກກາງຖືເປັນອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ກໍມີວິທີປິ່ນປົວນຳ!

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ "ບໍ່ມີວຽກເຮັດ" ຍ້ອນທັກສະບໍ່ກົງກັບທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

6 ອົງປະກອບຂອງການເປັນ Startup ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ອນລົງມື

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! 10 ຂໍ້ຜິດພາດ ໃນການຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

12 ເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ໃຜກໍສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງເບິ່ງເປັນຄົນ "ສະຫຼາດ" ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

5 ເຄື່ອງດື່ມບັນເທົາອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ທັກແຊັດເຂົາໄປກ່ອນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ລວມເຄັດລັບທັກໄປແນວໃດບໍ່ໃຫ້ນົກ

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ຕ້ອງອ່ານ 10 ຄວາມລັບແຫ່ງອາຫານ! ໄຂມັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແທ້ບໍ່?

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ມີຄູ່ຊີວິດທີ່ດີມີໄຊໄປເກີນເຄິ່ງ! ຄວາມລັບຂອງຄວາມສຳເລັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຊີວິດທີ່ເຈົ້າເລືອກ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ແຈກຄູ່ມື ວິທີການ "ເຊົາໂສດ" ໃຫ້ທັນ ກ່ອນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກຈະມາ

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຈົ້າຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົ່າໃດ? ຄໍາຖາມງ່າຍໆທີ່ຕອບບໍ່ງ່າຍ ເຄັດລັບກ່ອນຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກ!

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ເຄັດລັບການຕັ້ງຄຳປະຕິຍານປີໃໝ່ ເຮັດແບບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດມັນໄດ້ສຳເລັດ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ຣີວິວລິບສະຕິກຕີມງານແຕ່ງ ງານນີ້ເປັນແຂກງານໜ້າອາດເປັນເຈົ້າສາວ

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

ພັກຜ່ອນຕາກອາກາດ ທ່າມກາງທຳມະຊາດສີຂຽວກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ສວນກາເຟ ທີ່ Mystic Mountain Coffee

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

Soft Skills ແລະ Hard Skills ແມ່ນຫຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນໂຕຕັດສິນວ່າຈະໄດ້ວຽກ ຫຼື ບໍ່?

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ເສຍໃຈແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຄວາມຮູ້ພ້ອມ! ລວມຄຳສັບພາສາອັງກິດທີ່ກ່ຽວກັບ "ການຮ້ອງໄຫ້"

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ການໝັ້ນໝາຍ: ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ວິທີດູແລຮັກສານ້ອງສາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ເຮັດແບບນີ້ນ້ອງຈະແຮັບປີ້ແນ່ນອນ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ