ວັນພຸດ ທີ 22 ກັນຍາ 2021

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຫ້ "ວັກຊີນກັນພະຍາດ" ຢູ່ ສປປ ລາວ
S! Muan

ສະໜັບສະໜູນເນື້ອຫາ

ພະຍາດລະບາດຢ່າງ ຍັງຄົງແພ່ລະບາດໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນກໍຖືກເລັ່ງຜະລິດອອກມາເພື່ອມາປ້ອງກັນມະນຸດໂລກຈາກພະຍາດຮ້າຍນີ້ເຊິ່ງແຜ່ລະບາດມາຕັ້ງແຕ່ປາຍປີ 2019 ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ສຳລັບໃນຕອນນີ້ ກໍມີວັກຊີນຫຼາຍໂຕທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ 2019 ແລະ ລາວເຮົາກໍໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ວັກຊີນຈຳນວນໜຶ່ງແກ່ກຸ່ມສ່ຽງແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຂະຫຍາຍໃຫ້ວັກຊີນກັບປະຊາຊົນກຸ່ມອື່ນໆໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດນີ້ໄດ້ມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຄັກແດ່ ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ muan.la ຈະໄດ້ພາທຸກຄົນໄປທຳຄວາມເຂົ້າໃນກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນອະນາຄົດ.

ວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ນຳເຂົ້າມາໃນລາວມີຄວາມປອດໄພບໍ່?

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ, ການນຳເຂົ້າວັກຊີນກັນພະຍາດນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່ອນ ໂດຍຕ້ອງມີເລກກຸ່ມຜະລິດ, ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງຈາກອົງການອະນາໄມໂລກກ່ອນ. ສ່ວນວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດໃໝ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງກຳລັງລະບາດໃນປັດຈຸບັນ, ກ່ອນຈະນຳເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກຳມາທິການປຶກສາແຫ່ງຊາດສຳລັບວຽກງານໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບອົງການອະນາໄມໂລກຈຶ່ງນຳໃຊ້ໄດ້.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ວັກຊີນທີ່ຈະສາມາດນຳເຂົ້າມາໃຊ້ໃນລາວນັ້ນ ທຸກຊະນິດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກແລ້ວ ຈຶ່ງສະບາຍໃຈໄດ້ວ່າມີຄວາມປອດໄພໃນລະດັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ວັກຊີນກັນພະຍາດມີຈັກແບບ?

ໃນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງໝວດວັກຊີນກັນພະຍາດອອກເປັນ 4 ໝວດຄື:

  • ເຊື້ອທີ່ມີຊີວິດ (Attenuated) ເຊິ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລະໂຣກ ທີ່ຖືກປ່ຽນສະພາບໃຫ້ອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້.
  • ເຊື້ອຕາຍ (Inactivated) ເຊິ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອຈຸລະໂຣກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍດ້ວຍວິທີທາງດ້ານການແພດ.
  • ເຊື້ອບໍລິສຸດ (Subunit) ເຊິ່ງປຸງແຕ່ງມາຈາກຊິ້ນສ່ວນເຊິ່ງເປັນໂມເລກຸນນ້ອຍໆຂອງເຊື້ອພະຍາດ.
  • ສິ່ງສະກັດຈາກທາດພິດ (Toxoid) ເຊິ່ງຖືກປຸງແຕ່ງມາຈາກການສະກັດທາດພິດຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້.

ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນໝົດທຸກຄົນບໍ?

ການໃຫ້ວັກຊີນມີ 2 ແບບຄື: ແບບບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ.

ສຳລັບແບບບັງຄັບໝາຍຄວາມວ່າ ລັດກຳນົດໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດທີ່ກຳນົດໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ, ໂປລິໂອ, ຄໍຕີບ, ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ຕັບອັກເສບ ບີ, ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ປອດອັກເສບຮ້າຍແຮງ, ສະໝອງອັກເສບຍີ່ປຸ່ນ, ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໝາກແດງນ້ອຍ, ກັນຖອກທ້ອງ, ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ, ກັນບາດທະຍັກ ແລະ ຄໍຕີບ ໃນແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ. ນອກຈາກນີ້ການໃຫ້ວັກຊີນແບບບັງຄັບນີ້ອາດມີການເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມຈຳເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພ້ອມນີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອແພ່ລາມເປັນວົງກວ້າງ ພົນລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການລະບາດຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດຊະນິດນັ້ນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສາກົນ, ເຊິ່ງໂຄວິດ-19 ກໍນອນຢູ່ໃນກໍລະນີນີ້.

ສ່ວນການໃຫ້ວັກຊີນແບບສະໝັກໃຈແມ່ນ ພົນລະເມືອງສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ໂດຍສະໝັກໃຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວັກຊີນກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດຕາມລະດູການ, ພະຍາດວໍ້ ແລະ ອື່ນໆຕາມທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກອະນຸຍາດ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີບາງພະຍາດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໝົດທຸກຄົນ ເພາະລັດບັງຄັບ ແລະ ມີບາງພະຍາດທີ່ລັດບໍ່ໄດ້ບັງຄັບ ຈຶ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບທຸກຄົນ.

ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດແລ້ວເກີດເຫດປະຕິປັກ ເຊັ່ນ ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈະມີການຄຸ້ມຄອງແນວໃດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດການປະຕິປັກ (ອາການຂ້າງຄຽງຂອງວັກຊີນ, ອາການຮ່ວມທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຂອງຜູ້ຮັບວັກຊີນ), ຄະນະກຳມະການກວດກາຫາສາເຫດການປະຕິປັກກ່ຽວພັນກັບການໃຊ້ຢາ, ວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດອື່ນ ຈະລົງຕິດຕາມກວດກາ, ສືບຄົ້ນຫາສາເຫດ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ເພື່ອບົ່ງມະຕິ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຊາບ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂທາງກົດໝາຍ. ລັດຈະຮັບຜິດຊອບຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ພິການ ຫຼື ຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.

ທັງໝົດນັ້ນກໍຄືຄວາມຮູ້ບາງສ່ວນກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໃນ ສປປ ລາວ. ກ່ອນທີ່ຈະຮອດມື້ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ກໍເອົາເວລາມາສຶກສາໄວ້ ຈະໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.


ບົດໂດຍ: ທີມບັນນາທິການ muan.la

ອ້າງອີງ:

Advertisement Replay Ad
ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ມີຫຍັງແດ່ທີ່ນ້ອງໆຄວນຮູ້ ກ່ອນຮຽນສາຂາການທ່ອງທ່ຽວ, ການໂຮງແຮມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ?

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຈັດການເວລາໃຫ້ເປັນ ຈະໄດ້ຢຸດເວົ້າວ່າ "ເວລາບໍ່ພໍ"

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ຢາກເຮັດວຽກສາຍຄຣີເອທີຟ (Creative) ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງແນວໃດ?

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ອະນາຄົດຂອງຊາດ! "ອາຫຼີງ" ສາວນ້ອຍຜູ້ມີຄວາມອົດທົນ ຄວ້າໃບປະກາດແດງຢ່າງພາກພູມໃຈ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສຂອງຜ້າອັດປາກ-ດັງ ງ່າຍໆພຽງ "ໄຂວ່ສາຍ" ກ່ອນໃສ່ທຸກຄັ້ງ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່? ນີ້ແມ່ນມາລະຍາດທີ່ຕ້ອງຮູ້ ໃນການສົ່ງອີເມວສະໝັກວຽກ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ຕ້ອງຮູ້! 5 ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ຍຸກໂຄວິດຕ້ອງມີຕິດໂຕ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

ແນະນຳ Contactless ຜ້າອັດປາກສຸດເທ້ມີສະໄຕລ໌ ປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ໃຊ້ຊໍ້າໄດ້ພ້ອມ

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

5 ວິທີໂສດຢ່າງເປັນສຸກ ໂສດຢ່າງເປັນສຸກນັ້ນຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ຢາກເປັນຄົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄວນປັບປ່ຽນຫຍັງແດ່?

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໄອສ໌ແລນທົດລອງຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກເຫຼືອ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ພົບ ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ & ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

"ມະໂນ" ຫຼື "ເລື່ອງຈິງ" ? ຄິດໄປເອງບໍວ່າເຂົາມັກ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

ເຈົ້າປຽບດັ່ງສັດຊະນິດໃດໃນ Chronotype ອີງຕາມເວລານອນ ແລະ ເວລາເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າ?

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

10 Prefixes ທີ່ທຸກຄົນຄວນຮູ້ ເພື່ອຈື່ຈຳຄຳສັບພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

ຈິດຕະວິທະຍາ ວ່າດ້ວຍ "ການເຫັນຕ່າງ" ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້?

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຢ່າງເດັດຂາດ ເມື່ອຂັບລົດຕອນຝົນຕົກ

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກການວ່າງງານ ເມື່ອພະຍາດລະບາດນຳພາຄວາມເສົ້າເຂົ້າມາ ແລະ ວິທີຮັບມື

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສຳຄັນກວ່າເງິນຄຳ ຊື່ສຽງ ຫຼື ຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ເຂົ້າໃຈການຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ສຳລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕອບຂໍ້ສົງໄສ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ລາວ : ທ່ານຢາກຮູ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ

ສົ່ງອີເມວຫາໝູ່

ສົ່ງໃຫ້ໝູ່ຫຼາຍຄົນ “,” (ສົ່ງພ້ອມກັນຫຼາຍສຸດ 50 ອີເມວ)

ສົ່ງອີເມວ